Referat.me

Название: Спеціалізація колій та технічне оснащення станції "Луганськ"

Вид работы: отчет по практике

Рубрика: Транспорт

Размер файла: 34.66 Kb

Скачать файл: referat.me-336219.docx

Краткое описание работы: Технічний опис залізничної станції м. Луганська. Техніко-експлуатаційна характеристика під’їзних колій та станції примикання. Характеристики вантажного обладнання, що використовується на під’їзних коліях. Технології вантаження вугілля на під’їзних коліях.

Спеціалізація колій та технічне оснащення станції "Луганськ"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Кафедра організації перевезень і управління на залізничному транспорті

ЗВІТ

про переддипломну практику

Луганськ 2009


ІНДИВІДУЛЬНЕ ЗАВДАННЯ ДО ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Окрім загальних розділів програми переддипломної практики, додатково розглянути наступні питання:

1. Дати техніко-експлуатаційну характеристику під’їзних колій та станції примикання

2. Навести характеристики вантажного обладнання, що використовується на під’їзних коліях.

3. Висвітлити технології вантаження вугілля на під’їзних коліях.

ЗМІСТ

Вступ

1. Технічна характеристика станції Луганськ

1.1 Загальна характеристика

1.2 Технічне оснащення станції

1.3 Структура управління пасажирською станцією

1.4 Оперативне керівництво роботою станції

2. Організація роботи станції в зимових умовах

2.1 Підготовка станції до роботи в зимових умовах

2.2 Очищення колій та стрілок від снігу

2.3 Організація прийому і відправлення поїздів, вантажної і маневрової роботи

2.4 Забезпечення безпеки руху поїздів і техніки особистої безпеки при очищенні станційних колі і стрілок від снігу

2.5 Черговість очищення станційних колі і стрілочних переводів від снігу

2.6 Заходи щодо прискореної обробки поїздів в зимових умовах роботи станції

3. Техніко – експлуатаційна характеристика під’їздних колій та станції примикання

4. Характеристики вантажного обладнання, що використовується на під’їзних коліях

5. Технології вантаження вугілля на під’їзних коліях

Висновки

Література

ВСТУП

Залізничні дороги країни виконують велику частину вантажних і пасажирських перевезень, розміри яких, у силу об'єктивних обставин, безупинно зростають і для успішного освоєння їх необхідно вдосконалювати технічні пристрої й технологію роботи.

У цьому зв'язку станції й вузли є найважливішими елементами залізничного транспорту, на них розміщені парки колій, пасажирські й вантажні служби, локомотивне й вагонне господарство, пристрої енерго- і водопостачання, склади, будівлі, споруди й пристрої.

Довжина станційних колій становить приблизно 60% експлуатаційної довжини залізничних доріг.

Раціональний розвиток і сучасне технічне оснащення станції, а також чітка організація її роботи - найважливіша умова, яка забезпечує успішне виконання пасажирських і вантажних перевезень, прискорення оборотів вагонів і доставки вантажів і, як наслідок, гармонічний розвиток економіки регіону, що обслуговується. Також важливо помітити, що розвиток залізничної станції повинен здійснюватися як елемент єдиної транспортної системи, з урахуванням взаємодії залізничного транспорту з іншими місцевими видами транспорту й ув'язування із проектами розвитку регіону.

Залізничний транспорт є однієї з найважливіших базових галузей економіки України, забезпечує її внутрішні й зовнішні транспортно-економічні зв'язки й потреби населення в перевезеннях.

Діяльність залізничного транспорту, як частини єдиної транспортної системи країни, сприяє нормальному функціонуванню всіх галузей суспільного виробництва, соціальному й економічному розвитку, зміцненню обороноздатності держави, міжнародному співробітництву.

Залізниці повинні вчасно і якісно здійснювати перевезення пасажирів і вантажів, забезпечувати безпека руху, розвивати сферу транспортного обслуговування народного господарства й населення. Одним з найважливіших резервів поліпшення експлуатаційної роботи залізниць є чітка взаємодія в роботі між транспортом загального користування й промисловим залізничним транспортом.

1. Технічна характеристика станції луганськ

1.1 Загальна характеристика

Станція відноситься до станцій 1-й категорії.

Прилеглі до станції перегони і основні засоби сигналізації і зв'язку при русі потягів:

В непарному напрямі:

- по I колії - одностороннє автоматичне блокування для руху пасажирських і вантажних потягів в непарному напрямі.

- по II колії - одностороннє автоматичне блокування для руху пасажирських і вантажних потягів парному напрямі.

В парному напрямі:

- по I колії - двостороннє автоматичне блокування для руху непарних пасажирських, парних і непарних вантажних потягів.

- по II колії - двостороннє автоматичне блокування для руху непарних пасажирських, парних і непарних вантажних потягів.

- по III колії - двостороннє автоматичне блокування для руху парних і непарних вантажних потягів.

Спеціалізація колій станції приведена у табл.1.

Таблиця 1 Спеціалізація колій станції

№ колії

Паркі та колії станції

Довжина,

м

Довжина,

вагонів

I

Головна непарна. Для прийому і відправлення непарних і парних вантажних потягів

810

55

II

Головна парна. Для прийому і відправлення непарних і парних вантажних потягів

860

58

3

Приємо-відправна для парних і непарних пасажирських потягів

513

21

4

Приємо-відправна для парних і непарних пасажирських потягів і пропуску парних і непарних вантажних потягів

622

24

5

Приємо-відправна для парних і непарних пасажирських потягів і пропуску парних і непарних вантажних потягів

595

23

6

Приємо-відправна для парних і непарних пасажирських потягів і пропуску парних і непарних вантажних потягів

580

22

7

Приємо-відправна для парних і непарних пасажирських потягів і пропуску парних і непарних вантажних потягів

566

22

8

Приємо-відправна для парних і непарних пасажирських потягів і пропуску парних і непарних вантажних потягів

580

22

9

Приємо-відправна для парних і непарних вантажних потягів і для відстою локомотивів

831

55

10

Для відстою локомотивів і дрезин

250

17

11

Для подачі вагонів на і (с) під'їзних колій і відстою локомотива

91

6

12

Для відстою локомотива

92

6

13

Для пропуску парних і непарних вантажних потягів

487

34

14

Для пропуску парних і непарних вантажних потягів

337

24

15

Для відстою вагонів, відправлення непарних автомотрис і дрезин

338

24

16

Для відстою вагонів, відправлення непарних автомотрис і дрезин

441

31

17

Для відстою вагонів

349

24

18

Запобіжний тупик

17

1

20

Для відстою багажних вагонів

111

4

21

Для відстою вагонів

53

2

22

Для відстою вагонів

76

3

Для відстою локомотивів

48

3

Для відстою локомотивів

56

4

Для відстою локомотивів

81

5

Сортувальна

131

9

25

Сортувальна

167

9

27

Сортувальна

114

8

1.2 Технічне оснащення станції

Станція обладнана пристроями електричної централізації стрілок і сигналів з маршрутним набором. Для управління стрілками і сигналами здійснення контролю за положенням стрілок і сигналів, станом колій в приміщенні чергового по залізничній станції встановлений пульт-маніпулятор і виносне табло.

Управління стрілками і сигналами в маршрутах по основному варіанту зводиться до натиснення двох кнопок – початка і кінця маршруту розташованих на пульті-маніпуляторі. Дія чергового по залізничній станції зводиться тільки до встановлення маршруту, а оброблення проводиться автоматично та посекційно в маршрутно-релейній централізації. Окрім автоматичного управління стрілками при завданні маршруту, передбачено також індивідуальне управління від стрілочних комутаторів, встановлених на пульті-маніпуляторі. Стрілки після використовування маршруту в нормальне положення не встановлюються. Передбачено управління стрілками з виконавчого поста МБ-7.

На станції працюють три маневрові локомотиви серії ЧМЕ-3 з режимом роботи з 8.00 годин до 20.00 годин у денний час, що обслуговуються машиністами локомотивного депо та составницькими бригадами станції.

У нічний час, з режимом роботи з 20.00 годин до 8.00 годин на станції працюють два локомотиви, що обслуговуються машиністами локомотивного депо і составницькими бригадами станції, які складаються з укладача потягів і помічника укладача потягів.

Один з маневрових локомотивів, обслуговуваних машиністом і составницькою бригадою, проводить маневрову роботу по формуванню пасажирських потягів на коліях парку ремонта-екіпіровки. В нічний час – проводить маневрові роботи по обробці колій складального цеху вагонного депо станції, формуванню складів пасажирських потягів на коліях парку ремонта-екіпіровки, подачу-прибирання вантажних вагонів по фронтах вантаження і вивантаження парку ремонта-екіпіровки.

Другий маневровий локомотив обслуговуваний машиністом локомотива і укладачем потягів, з режимом роботи з 8.00 годин до 20.00 годин, проводить подачу-прибирання пасажирських вагонів з колій парку ремонта-екіпіровки на колії станції і назад, маневрову роботу з поштовими і багажними вагонами на, станції, за технологічною необходимости - виконання робіт по здійсненню маневрів на парку ремонта-екіпіровки, але при цьому составницька бригада повинна працювати у два обличчя, підбірка місцевих вагонів по фронтах подачі, вивіз передавальних потягів на станцію і назад.

Третій маневровий локомотив працює на коліях Станційного парку.

1.3 Структура управління пасажирською станцією

В положенні про залізничну станцію визначена структура керівництва, права і обов'язки відповідальних адміністративних осіб на станції. Керівником і організатором всієї роботи пасажирської станції є її начальник. Він призначається відповідно до встановленої номенклатури посад. До складу керівництва пасажирської позакласної і 1 класу станції разом з начальником входять перший заступник по оперативній роботі, інженер станції, заступник начальника станції з кадрових питань.

Перший заступник начальника станції по оперативній роботі забезпечує виконання технологічного процесу всього технологічного цеху, пасажирської і технічної станції. Заступник начальника станції по комерційній роботі керує вантажною і комерційною роботою, а так само роботою багажного цеху (відділення).

Інженер (головний інженер) станції відає питаннями техніки безпеки і безпеки руху, упровадження нової техніки і передової технології, розвитком господарства станції.

Заступник начальника станції по оперативній роботі відповідає за виконання змінних виробничих завдань і посадових обов'язків змінними керівниками, утримання стрілочного і сигнального господарства, веде контроль за оформленням технічної документації, займається розстановкою людей по змінах на станції.

Маневровий диспетчер пасажирської станції забезпечує виконання всієї оперативної роботи на власне пасажирській і технічній станції по своєчасному формуванню, подачі і виставці складів з парку в парк відповідно до змінно-добових завдань, керує маневровою роботою з пасажирськими і вантажними вагонами. Чергові по парках технічної станції виконують маневрову роботу по вказівках маневрового диспетчера. Вони несуть відповідальність за забезпечення безпеки маневрових пересувань, своєчасне і правильне формування потягів, за дотримання правил техніки особистої безпеки при виробництві маневрової роботи.

Відповідальність за прийом, відправлення потягів і приготування маневрових маршрутів несе черговий по станції, в допомогу якому виділені чергові по парках, забезпечуючи прийом, відправлення потягів і взаємодію між пасажирськими і технічними парками. Черговий по станції, окрім загального керівництва приготуванням маршрутів потягів і частково маневрових, особисто контролює роботу чергових по парках. На пасажирських станціях 2 і 3 класів керівництво, як правило, складається з начальника станції і одного заступника, а 4 класу – тільки з начальника станції.

1.4 Оперативне керівництво роботою станції

Оперативне керівництво станцією здійснюється черговим по станції. Керуючись даними інформації про підхід потягів, наявність і розташування вагонів на станційних шляхах, вантажно-вивантажувальних пунктах на під'їзних шляхах підприємств, черговий по станції встановлює черговість подачі і прибирання вагонів розформовування і формування складів, складає план роботи на 4 - 6 годинний період і доводить його до составницьких бригад. Робоче місце чергового по станція для безперервного оперативного контролю за роботою станції обладнано: поїзним радіозв'язком з машиністами локомотивів потягів, маневровим зв'язком з машиністами маневрових локомотивів, составницькими бригадами, оператором поста централізації МБ-7; телефонним прямим внутрішньостанційним зв'язком з оператором поста централізації МБ-7, черговим парку ремонтно-екіпіровки, електромеханіком Луганської дистанції у сигналізації і зв'язку №8, оператором пункту технічного огляду, черговим по парку, поїздовим диспетчерським і поїздовим міжстанційним зв'язком з поїздним диспетчером ділянки, черговими сусідніх станцій, двостороннім парковим зв'язком в межах станції.

Черговий по станції за допомогою радіозв'язку здійснює керівництво і контроль за місцезнаходженням маневрових локомотивів, роботою локомотивних і составницьких бригад, що забезпечують обслуговування роботи потягу, вантажного і комерційного

Черговий по станції здійснює:

- завчасну підготовку шляхів для прийому потягів, фронтів вантаження-вивантаження вантажів;

- перерозподіл роботи маневровими локомотивами.


2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТАНЦІЇ В ЗИМОВИХ УМОВАХ

2.1 Підготовка станції до роботи в зимових умовах

Безперебійна робота станції в зимових умовах залежить від якості і своєчасної підготовки станційного господарства і проведення технологічних і технічних заходів, що забезпечують виконання встановлених якісних і кількісних показників.

2.2 Очищення колій та |стрілок від снігу

Основою організації боротьби з сніговими заметами з'являється оперативний план очищення від снігу стрілочних переводів, станційних колій і прибирання снігу із станції, що розробляється начальником станції.

З настанням завірюхи і снігопаду ДСЦ організовує, відповідно до оперативного плану, очищення і прибирання снігу не допускаючи накопичення снігу вище за рівень головки рейки і утворення снігових валів на міжколії і в горловині.

При вступі на чергування ДСЦ інформує працівників зміни про очікувану погоду і повідомляє їм план снігоприбиральних робіт. Насамперед| очищається колія, на яку передбачається прийом поїзда, потім вантажно-вивантажувальні колії, на які буде, проводиться подача (прибирання) вагонів.

2.3 Організація прийому і відправлення поїздів, вантажної і маневрової роботи

З метою забезпечення високого темпу маневрової роботи в зимовий період рекомендується застосовувати наступні технологічні прийоми:

- чередувати колії прийому поїздів;

- до очищення колій від снігу при сильному снігопаді пропускати маневровий локомотив по коліях передбачуваного прийому поїзда або виробництва маневрової роботи.

2.4 Забезпечення безпеки руху поїздів і техніки особистої безпеки при очищенні станційних колії і стрілок від снігу

Відповідальність за безпеку руху поїздів і техніку особистої безпеки при очищенні станційних колій і стрілочних переводів від снігу покладається на керівника робіт.

У обов'язки керівника робіт входить:

- отримання від ДСЦ особисто плану майбутньої роботи, інформації про підхід поїздів і маневрову роботу;

- сповіщення тих, що працюють про наближення рухомого складу і необхідності виконання безпечних прийомів праці при очищенні шляхів і стрілок від снігу;

- при тимчасовому припиненні робіт по очищенню шляхів і стрілок від снігу не допускати залишення інструменту в місцях виробництва робіт;

2.5 Черговість очищення станційних колій і стрілочних переводів від снігу

Насамперед очищається від снігу стрілочні переводи станції, ведучі на колії прийому поїзда.

Потім проводиться очищення колій і стрілочних переводів де очкується подача (прибирання) вагонів. Решта стрілочних переводів і колій очищається після очищення першочергових ділянок колій. Зайняті рухомим складом колії очищаються після їх звільнення або перестановки рухомого складу на заздалегідь очищені ділянки колій.

2.6 Заходи щодо прискореної обробки поїздів в зимових умовах роботи станції

- скорочення часу стоянки вагонів до подачі щоб уникнути застигання мастила в буксових вузлах;

- стиснення складу перед початком виробництва маневрів.

Під час завірюх, снігопадів і лютих морозів розмови по руху поїздів і маневровій роботі ведуться з максимальним використанням маневрового радіозв'язку і максимальним скороченням команд, передаваних по гучномовному зв'язку.

2.7 Організація вантаження і вивантаження мерзнучих вантажів

Транспортування в зимовий час насипних матеріалів, схильних до змерзання, організовується відповідно до Правил перевезень і тарифів, що діють, залізниць України (збірка №4) з урахуванням відповідних положень технічних умов вантаження і кріплення вантажів (розділи 2 і 4).

При пред'явленні до перевезення вантажів, що піддаються змерзанню, вантажовідправник повинен прийняти заходи до зменшення їх вологості до безпечних відносно змерзання меж.

При вантаженні у вагони в холодний період року мерзнучих вантажів, вологість яких залишається більшою безпечною відносно змерзання, вантажовідправник зобов'язаний застосовувати встановлені правилами засоби профілактики для оберігання вантажів від змерзання і примерзання до стінок і підлоги вагону.

У пунктах вантаження вантажовідправники повинні призначити осіб, відповідальних за здійснення заходів проти змерзання вантажів.

Станція повинна періодично контролювати в зимовий час на місцях вантаження мерзнучих вантажів, матеріалів правильність застосування вантажовідправниками профілактичних засобів.

Працівниками станції повинен здійснюватися періодичний контроль за правильністю вживання профілактичних засобів проти змерзання в місцях вантаження і вивантаження мерзнучих вантажів, включаючи забезпечення збереження рухомого складу.

3. ТЕХНІКО – ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІД’ЇЗДНИХ КОЛІЙ ТА СТАНЦІЇ ПРИМИКАННЯ

Характеристика колійного розвитку, технічних коштів й устроїв станції примикання, під’їзні колії основного гілковласника і його контрагентів:

Станція К. по характеру роботи є вантажною й віднесена до 2 класу.

До станції прилягають перегони:

у непарному напрямку - станція К. - станція І. - одноколійний, основним коштами сигналізації й зв'язку при русі поїздів є напівавтоматичне блокування;

у парному напрямку - станція К. – блокпост 154 км - одноколійний, основним коштами сигналізації й зв'язки при русі поїздів є напівавтоматичне блокування.

Характеристика колій станції К. занесена в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 Характеристика колій станції К

№№ колій

Найменування колій

Границя

Колій

Корисна

довжина, м

Місткість в умовних вагонах

від

До

1

2

3

4

5

6

І

Приймально – відправний для непарних і парних пасажирських і вантажних поїздів, а також вантажних поїздів з і на стрілочний пост №4 станції Вузлова й роз'їзд Вугільний

19

18

851

58

ІІ

Головний для прийому, відправлення й пропуски непарних і парних пасажирських і вантажних поїздів

17

22

845

57

3

Приймально – відправний для непарних і парних вантажних поїздів, а також з і на станцію Вузлова

13

24

877

59

4

Приймально – відправний для непарних і парних вантажних поїздів, а також з і на роз'їзд Вугільний і станцію В.

11

26

877

59

5

Приймально- відправний для непарних і парних вантажних поїздів, а також з і на роз'їзд Вугільний і відправлення на станцію В.

35

26

780

53

6

Приймально- відправний для непарних і парних вантажних поїздів, а також з і на роз'їзд Вугільний і станцію В.

25

34

721

48

7

Приймально– відправний для непарних і парних вантажних поїздів, а також з і на роз'їзд Вугільний і станцію В.

27

30

711

48

8

Приймально - відправний для парних вантажних поїздів, а також з і на роз'їзд Вугільний і станцію В. Відправний для непарних вантажних поїздів.

31

36

570

38

9

Сортувальний

33

36

558

39

10

Приймальний для вантажних поїздів зі станції В.

32

20

182

10

11

Вагарні, вантажно– вивантажений,

20

упор

306

21

12

Сортувально - вивантажувальний

21

29

356

25

13

Вантажно – вивантажувальний

2

упор

91

6

14

Приймально - відправний для непарних і парних вантажних поїздів, а також з і на роз'їзд Вугільний і станцію В.

37

42

741

50

15

Приймально - відправний для непарних і парних вантажних поїздів, а також з і на роз'їзд Вугільний і станцію В.

37

34

642

43

16

Виставочний

33

упор

284

20

17

Витяжний

3

упор

214

14

Для прийому, відправлення й пропуску поїздів з небезпечними вантажами класу 1-ВМ виділені шляхи №№ Й, ІІ, 3, 4, 5, 6, 7; шлях № 13 виділений для стоянки поза поїздами окремих вагонів з небезпечними вантажами класу 1-ВМ.

Для прийому, відправлення й пропуски поїздів з негабаритними вантажами призначені шляхи №№ ІІ, 3, 4, 5, 6, 7.

Стрілочні переводи станції нецентралізовані, обслуговуються черговими стрілочних постів, крім стрілок № 29 й № 32 які переводять укладач поїздів або черговий по залізничній станції.

Стрілочні переводи з маркою хрестовини 1/9 - №№ 10, 24, 23, 25, 27, 29 33, 35, 37, 42; з маркою хрестовини 1/11 - №№ 1/3, 2, 7, 11, 13/15, 17/19, 31, 20, 21, 22, 18, 14, 16, 4/6, 40, 38, 28, 30, 32 34, 36, 12, 26.

На станції встановлені вагонні ваги (таблиця 1.2)

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАНТАЖНОГО ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ НА ПІД’ЇЗДНИХ КОЛІЯХ

Ι

Вагонопідштовхувач Т 22П2, його призначення – подача та установка полу вагонів в стаціонарні вагоноопрокидувачі при розвантаженні залізничних составів.

Максимальна сила тяги – 22 т.с.

Сила тиску на рельси від кожної осі – 400 кн.

Швидкість робоча – 0…0,6 м/с

Рід току – постійний

Напруга – 440,220 В

Колія – 1520 мм

Габарити :

- довжина – 10020 мм

- ширина – 3050 мм

- висота – 3965 мм

Маса – 32600 кг

ΙΙ. Вагоноопрокидувач ВРС 93 – 110М, призначений для розвантаження сипучих матеріалів з залізничних полу вагонів вантажопідйомністю 60, 93, 110 тн шляхом опрокидування полу вагонів у обертаючому ся роторі.

Параметри вагонів, розвантажуваних у вагоноопрокидувачі:

Довжина – 13920 – 16400 мм

Висота – 3274 – 3200 мм

Ширина – 3130 -3200 мм

Габаритні розміри вагоноопрокидувача:

Довжина – 17470 мм

Висота –9033 мм

Ширина – ,9632 мм

Колія 1520 мм

Кут повороту ротора - 170˚ -175˚

Час розвантаження полу вагонів – 63-75 сек.

ΙΙΙ. Живителі КЛ – 12 призначені для рівномірної видачі з бункерів, завантажувальних воронок сипучих матеріалів.

Продуктивність – 570 метрів кубічних в час

Найбільший розмір кусків матеріалів, поступаючих до живителя – 700 мм

Число ходів рухомого днища в мм – 70

Найбільший хід рухомого днища в мм – 200

Потужність на швидкохідному валу редуктора в кВт – 5,3

Габарити:

Довжина – 4876 мм

Ширина – 1250 мм

Висота – 900 мм

ΙV. Лебідка маневрова ЛМ 140, призначена для підтягування залізничних полу вагонів вантажопідйомністю 63 - 125 тн на навантажувальних пунктах, також можуть застосовуватись для допоміжних робіт, пов’язаних з переміщенням вантажу по горизонтальному шляху.

Тягове зусилля – 140000Н

Швидкість канату - 0,2 м/с

Діаметр канату – 27,5 мм

Канатоємкість барабану – 200 м

Потужність – 20 – 26кВт

Число оборотів привода – 1500 об/хв

Маса – 2450 кг

Час завантаження 1 піввагона - 7 хв

Технічна характеристика лебідки ЛВД 24

Діаметр канату, мм – 12,5

Тягове зусилля, Н – 12000

Електродвигун: потужність, кВт – 17,5

число оборотів привода, об/хв – 1000

Технічна характеристика стрічкового конвеєра

Продуктивність, т/год – 800

Довжина конвеєра, м – 71,4

Ширина стрічки, мм -1400

Швидкість руху стрічки, м/сек – 1,78

Електродвигун: потужність, кВт – 46

число обертів привода, об/хв – 1480

Кут нахилу бічних роликів на роликоопорах - 20˚

Технічна характеристика вагонних ваг

Ваги електроні – СВ 150000В

Найбільша межа зважування,кг – 150000

Найменша межа зважування, кг 1000

Ціна ділення, кг – 50

Клас точності – ΙΙΙ

Час зважування ,сек – не більше 5

Довжина вагів,м – 15,5

Маса вагів, тн -45Ваги циферблатні, тип – ВЦ – 150

Найбільша межа зважування,кг – 150000

Найменша межа зважування, кг 15000

Ширина платформи – 2,5 м

Довжина платформи – 15,5

Показник ваги – циферблатний

Технічна характеристика катка – ущільнювача

Вантажопідйомність ущільнених вагонів, тн – 62- 125

Класи ущільненого вугілля, мм – 0-6, 0-13, 0-25, 0-50, 0-100

Насипна вага вугілля , тн/м – до 0,9

Швидкість підйому катка, м/сек – 0,45-0,5

Максимальна величина опускання,кгс – 2635-4000

Максимальна швидкість пересування вагонів – 0,3 м

Технічна характеристика розрівнювала

Розрівнювач складається з нерухомих колон та рухомої рами зі скребком.

Скребок:

Габарит розрівнюваної поверхні, мм – 1250

Максимальна величина опускання, мм - 3000

5. ТЕХНОЛОГІЇ ВАНТАЖЕННЯ ВУГІЛЛЯ НА ПІД’ЇЗДНИХ КОЛІЯХ

С. примикання. СП шахта «Суходільска - Східна» ВАТ «Краснодонвугілля»

Навантаження вугілля кам'яного по шляхах №№ 1, 2 провадиться стрічковими конвеєрами із шириною навантажувальної стрічки по кожному шляху 1400 мм. Стрічки розташовані горизонтально, мають трехроликовые жолобчасті опори, кут нахилу бічних роликів опор – 200 . Швидкість руху стрічок 1,25 м/с. Над навантажувальними коліями розташовані три накопичувальних бункери, ємність кожного бункера 3200 тн, загальна ємність – 9600 тн. Об'ємна маса вугілля кам'яного 1,13 тн/ м3 , середня маса вантажу у вагоні 68 тн.

СП шахта «Дувана» ВАТ «Краснодонвугілля»

Навантаження вугілля кам'яного по шляху № 2 провадиться стрічковим конвеєром із шириною навантажувальної стрічки 1400 мм. Стрічка розташована горизонтально, має трехроликовые жолобчасті опори, кут нахилу бічних роликів опор – 200 . Швидкість руху стрічки 1,3 м/с. Над навантажувальною колією розташовані накопичувальні бункери загальною ємністю 1100 тн Об'ємна маса вугілля кам'яного 1,0 тн/ м3 , середня маса вантажу у вагоні 68 тн. Перехідних жолобів, що виключають перерву навантаження при проходженні міжвагонних проміжків немає.

Д. примикання. СП ЦОФ «Дуванська» ВАТ «Краснодонвугілля»

По проекті фабрика має три ряди навантажувальних бункерів і три навантажувальні колії № 7, 9, 11 станції В, У цей час через фізичне спрацювання устаткування й недостатнього виділення коштів для підтримки працездатності встаткування навантаження, продукти збагачення вантажаться у вагони лише по шляхах № 7 – промпродукт, № 11 – вугільний концентрат з накопичувальних бункерів і зі складу готової продукції. По шляху № 9 навантаження не провадиться через фізичне зношування ваг, живильників над бункерами й скребковим конвеєром. Навантаження вугільного концентрату на шляху № 11 провадяться з бункерів загальною ємністю 960 тн, стрічковим конвеєром із шириною навантажувальної стрічки1200 мм, швидкість руху стрічки 1,33 м/с. Стрічка має трехроликовые жолобчасті опори, кут нахилу бічних роликів опор 200 . Стрічка розташована горизонтально. Об'ємна маса концентрату 0,828 тн/м3 . Середня маса вантажу у вагоні 68 тн. Є напрямні перекидні жолоби для виключення перерв у навантаженні при проходженні міжвагонних проміжків.

На фабриці є напільний склад вугільного концентрату. Зворотна подача вугільного концентрату з напільного складу провадиться стрічковим конвеєром із шириною стрічки 1000 мм, швидкість руху 1,5 м/с, кут нахилу до обрію 18 0 45' (паспорт інвентарний № 4557, креслення № Р-1554-592263). Зі стрічкового конвеєра зворотної подачі (поз. 401,403) концентрат надходить на навантажувальний конвеєр, розташований над бункерами (поз.215). Одночасне навантаження з бункерів і напільного складу провадитися не може.

Навантаження промпродукту по шляху № 7 провадяться з бункера ємністю 810 тн, стрічковим конвеєром із шириною стрічки 1000 мм, швидкість руху стрічки 1,3 м/с. Стрічка має трьохроликові жолобчасті опори, кут нахилу бічних роликів опор 200 . Стрічка розташована горизонтально. Напрямних жолобів для виключення перерви навантаження при проходженні міжвагонних проміжків немає. Об'ємна маса промпродукту 1,2 тн/ м3 , середня маса промпродукту у вагоні 68 тн.

СП шахта «ім. Н.П. Баракова» ВАТ «Краснодонвугіль»

Навантаження вугілля кам'яного провадяться з 2-х накопичувальних бункерів ємністю 150 м3 кожний (загальна ємність 300 м3 ), конвеєрною стрічкою шириною 1000 мм, швидкість руху стрічки 2 м/с. Стрічка має трьохроликові жолобчасті опори, кут нахилу бічних роликів опор 200 . Стрічка розташована горизонтально. Перехідних жолобів, що виключають перерва навантаження при проходженні міжвагонних проміжків немає. Об'ємна маса вугілля кам'яного 1,0 тн/м3 Середня маса вантажу завантажує у вагон 68 тн. На шахті є напільний склад вугілля.

Похожие работы

 • Розробка технологічного процесу дільничної станції на підставі інтенсифікації станційних процесів

  ЗМІСТ Вступ 1 Загальні питання організації роботи станції 1.1 Розробка схеми станції. Спеціалізація парків і колій 1.2 Технічна характеристика станції

 • Робота станції "Одеса-Застава 1"

  Операції по пасажирському і вантажному руху, що виконуються на залізничій станції "Одеса-Застава 1". Організація праці маневрового диспетчера, чергового по сортувальній гірці та оператора, складача поїздів, прийомоздавальника вантажу та багажу.

 • Розрахунок дистанції колії

  Дані для визначення меж дистанції колії, її поділ на відділки. Клас дистанції колії, розрахунок чисельності монтерів та підрядної суми відділку з поточного утримання колії. Довжина штучних споруд та станції, в якій розташована контора дистанції.

 • Организация работы грузовой станции

  УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Кафедра "Управління вантажною і комерційною роботою" ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ

 • Проектування проміжної станції

  Зміст Вступ 1. Розрахунок стрілочної горловини 1.1 Складання немасштабної схеми стрілочної горловини 1.2 Розрахунок величини вставок між стрілочними переводами та аналіз достатності їх довжини

 • Організація вантажної та комерційної роботи на станції і під’їзних коліях

  Визначення вагонообігу станції. Забезпечення завантаження порожніми вагонами. Організація маршрутизації з під’їзних колій. Проектування вантажної станції і її транспортно-складського комплексу (ТСК). Розробка технології роботи вантажної станції.

 • Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

  Технічна та експлуатаційна характеристика станції Хутір-Михайлівський, її призначення та роботи, що виконуються. Структура парків станції та їх функціональні особливості. Організація роботи станційного технологічного центра обробки поїзної інформації.

 • Вимоги до проектування станцій метрополітену

  Метрополітен - електрична залізниця, призначена для перевезення пасажирів. Загальні відомості про метрополітени. Технічні пристрої і споруди в метрополітенах. Основні напрямки будівництва метрополітенів в Україні. Принципи їх улаштування і експлуатації.

 • Проектування дільничної станції

  Вступ Залізничні дороги країни виконують велику частину вантажних і пасажирських перевезень, розміри яких, у силу об'єктивних обставин, безупинно зростають і для успішного освоєння їх необхідно вдосконалювати технічні пристрої й технологію роботи.

 • Показники роботи залізничної станції

  Технічна та експлуатаційна характеристика станції та під’їзних колій. Організація вантажної, комерційної та технічної роботи станції. Особливості роботи станції та під’їзних колій підприємств в зимових умовах. Розрахунок показників роботи станції.