Referat.me

Название: Кількісні показники вагонопотоків залізниці та її дирекцій з перевезень

Вид работы: курсовая работа

Рубрика: Транспорт

Размер файла: 104.64 Kb

Скачать файл: referat.me-336507.docx

Краткое описание работы: Визначення розмірів ввезення навантажених вагонів. Правила їх розподілу по станціях залізниці. Розрахунок балансу порожніх вагонів по стикових пунктах залізниці. Визначення розмірів руху поїздів по ділянках і потрібної кількості резервних локомотивів.

Кількісні показники вагонопотоків залізниці та її дирекцій з перевезень

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

Кафедра організації перевезень і управління на залізничному транспорті

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Вантажні перевезення на залізничному транспорті”

Тема: “Кількісні показники вагонопотоків залізниці та її дирекцій з перевезень”

Студент Зайченко Н.В.

Група РТ-253 Вар 07.

Керівник роботи доц. Михайлов Є.В.

2008 р.


Завдання на виконання курсової роботи

Для заданого полігону залізниці необхідно розрахувати кількісні показники вагонопотоків залізниці та її дирекцій по перевезеннях ДН-1 і ДН-2, зокрема:

1. розробити кореспонденцію навантажених вагонопотоків;

2. розрахувати баланс порожніх вагонів;

3. скласти “шахматки” залізниці та її дирекцій;

4. побудувати діаграму навантажених вагонопотоків залізниці;

5. побудувати діаграму порожніх вагонопотоків залізниці;

6. визначити розміри руху поїздів по ділянках;

7. розрахувати норми прийому і здачі порожніх вагонів;

8. підрахувати «роботу» залізниці та її дирекцій.

Початкові дані

Схема залізничного напряму представлена на рис.1.

Стиковий пункт між дирекціями ДН-1 і ДН-2 – станція И.

Рис.1. Схема залізничного напряму.


Таблиця 1. Прийом навантажених вагонів з інших залізниць

Стиковий пункт

залізниці

3

Е (А)

3400

Н (Б)

2700

О (В)

2700

Таблиця 2 Коефіцієнти розподілу по призначеннях прийнятих з інших залізниць навантажених вагонів

Стиковий

Пункт залізниці

Коефіцієнти розподілу по призначеннях

А

Б

В

ДН-1

ДН-2

Е (А)

0,45

0,30

0,10

0,15

Н (Б)

0,45

0,35

0,05

0,15

О (В)

0,55

0,20

0,15

0,10


Таблиця 3 Коефіцієнти розподілу ввезення по станціях і ділянках призначення (частка від ввезення на залізницю через даний стиковий пункт)

Стиковий

пункт

залізниці

Коефіцієнт

ДН-1

ДН-2

Е

Ж

З

ЗЖ

ЗИ

ЗО

О

И

К

Л

М

Н

Всьо-го

0,13

0,16

0,17

0,14

0,15

0,13

0,12

0,22

0,19

0,25

0,16

0,18

кр.

0,02

0,06

0,04

0,04

0,02

0,04

0,03

0,05

0,04

0,04

0,05

0,04

Е(А)

пв.

0,04

0,08

0,06

0,10

0,05

0,04

0,06

0,07

0,06

0,08

0,07

0,09

пл.

0,05

0,02

0,04

0,00

0,06

0,03

0,00

0,08

0,05

0,05

0,02

0,00

ін.

0,02

0,00

0,03

0,00

0,02

0,02

0,03

0,02

0,04

0,08

0,02

0,05

Всьо-го

0,15

0,16

0,21

0,12

0,15

0,12

0,09

0,18

0,22

0,24

0,16

0,20

кр.

0,07

0,07

0,08

0,08

0,06

0,06

0,04

0,08

0,08

0,16

0,07

0,08

Н (Б)

пв.

0,00

0,06

0,10

0,00

0,06

0,00

0,03

0,06

0,00

0,07

0,00

0,09

пл.

0,04

0,00

0,00

0,02

0,00

0,04

0,00

0,00

0,11

0,00

0,07

0,00

ін.

0,04

0,03

0,03

0,02

0,03

0,02

0,02

0,04

0,03

0,01

0,02

0,03

Всьо-го

0,16

0,15

0,12

0,17

0,15

0,15

0,10

0,23

0,14

0,20

0,21

0,22

кр.

0,10

0,08

0,07

0,14

0,08

0,05

0,06

0,12

0,07

0,11

0,12

0,10

О (В)

пв.

0,06

0,07

0,00

0,00

0,07

0,10

0,00

0,00

0,07

0,09

0,00

0,12

пл.

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,00

0,04

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

ін.

0,00

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

0,00


Таблиця 4. Коефіцієнти розподілу транзитних навантажених вагонів по видах рухомого складу (частка прийому на дане призначення по даному стиковому пункту)

Стиковий пункт прийому Вагонів

Стиковий пункт здачі вагонів

Значення коефіцієнтів розподілу по видах РС

кр.

пв.

пл.

ін.

Е (А)

Н (Б)

0,30

0,15

0,20

0,35

О (В)

0,20

0,00

0,70

0,10

Н (Б)

Е (А)

0,25

0,25

0,35

0,15

О (Б)

0,15

0,50

0,35

0,00

О (В)

Е (А)

0,20

0,15

0,35

0,30

Н (Б)

0,15

0,00

0,85

0,00

Прийняті позначення рухомого складу: кр – криті вагони, пв – піввагони, пл – платформи, ін – інші).

Таблиця 5. Вантаження в місцевому сполученні та на вивіз (базові дані)

На

З

Род РС

А

Б

В

Е

Ж

З

ЗЖ

ЗИ

ЗО

О

И

К

Л

М

Н

Разом

Е

кр.

0

150

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

пл.

50

50

75

0

35

15

15

15

10

65

20

50

25

20

20

465

Ж

ін.

0

100

25

0

0

20

20

15

0

0

20

40

0

0

50

290

кр.

40

50

20

0

0

25

0

20

15

0

25

20

30

25

40

310

З

пл.

25

35

20

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

160

кр.

20

30

20

15

15

0

20

15

20

0

15

20

0

20

35

245

ЗЖ

ін.

50

75

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

пл.

40

35

20

20

40

15

0

20

0

0

0

20

0

15

20

245

ЗИ

пл.

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

125

кр.

50

65

25

20

15

35

20

0

40

0

25

0

25

20

20

360

ЗО

пв.

50

150

0

25

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260

пл.

50

50

55

15

20

35

35

40

0

15

30

15

0

0

30

390

О

пв.

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

пл.

50

100

50

25

20

15

25

15

20

0

20

50

20

35

30

475

И

ін.

20

35

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

пл.

30

50

50

15

20

30

15

40

30

15

0

15

15

30

20

375

К

ін.

30

50

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

125

пл.

0

75

75

30

30

30

15

20

30

15

15

0

20

20

30

405

Л

пл.

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

120

кр.

50

15

100

0

0

20

30

30

50

35

20

50

0

0

0

400

М

пв.

50

20

50

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

кр.

50

75

20

20

30

0

35

15

20

20

45

35

35

0

0

400

Н

пв.

150

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

пл.

50

30

20

20

30

20

15

30

20

50

15

30

20

20

0

370

Разом

855

1590

1050

205

375

260

245

275

255

215

250

345

190

225

420

6755

Таблиця 6. Індивідуальне коректування розмірів вантаження (у вагонах)

Станція (ділянка) вантаження

0

Е

0

Ж

0

З

0

ЗЖ

0

ЗИ

5

ЗО

0

О

0

И

0

К

-10

Л

0

М

5

Н

0

Таблиця 7. Норма складу поїзда (вагонів)

Склад поїзда

7

Склад поїзда з навантажених вагонів

63

Склад поїзда з порожніх вагонів

75

Реферат

Курсова робота 24 с., 3 рис., 9 табл., бібл. 3 найм.

Кореспонденція, діаграма вагонопотоків, криті вагони, платформи, піввагони, вантаження, вивантаження, здача порожніх, ввезення, транзит, вивіз, місцеве сполучення, розміри руху.

У курсовій роботі визначені розміри ввезення навантажених вагонів, їх розподіл по станціях і ділянках залізниці, а також розміри транзитних вагонопотоків за стиковими пунктами та вантаження станцій і ділянок в місцевому сполученні і на вивіз.

Загальна кореспонденція вагонопотоків розрахована для залізниці і її дирекцій. Визначений баланс порожніх вагонів по станціях і стикових пунктах залізниці, розраховані норми здачі порожніх вагонів.

Побудовані діаграми навантажених і порожніх вагонопотоків залізниці, визначені розміри руху поїздів по ділянках і потрібна кількість резервних локомотивів.

Розраховані показники роботи вагонних парків залізниці і її дирекцій по перевезеннях, зокрема по структурних групах парків вагонів.


Зміст

Введення

1. Розробка кореспонденції вагонопотоків залізниці

2. Баланс порожніх вагонів

3. "Шахматки" залізниці та її дирекцій по перевезеннях

4. Кількісні показники навантажених вагонопотоків

5. Діаграма навантажених вагонопотоків залізниці

6. Діаграма порожніх вагонопотоків залізниці

7. Розміри руху поїздів по ділянках

8. Норми прийому і здачі порожніх вагонів

9. Робота залізниці та її дирекцій

Висновки

Список літератури


Введення

План перевезень вантажів у країні по усіх видах транспорту є основною частиною загальнодержавного плану народного господарства. Перевезення вантажів плануються на основі планів промислового і сільськогосподарського виробництва, капітального будівництва, матеріально-технічного постачання і товарооббігу. План вантажних перевезень складається з обліком найбільш раціонального розподілу перевізної роботи між залізничним, автомобільним, водяним, трубопровідним і повітряним транспортом, скорочення дальності перевезень максимального зменшення їхньої нерівномірності.

При плнуванні залізничних перевезень велика увага приділяється найбільш повному використанню вантажопідйомності і місткості вагонів, скороченню порожнього пробігу вагонів, найкращому використанню локомотивів.

Плані перевезень повинні чітко виконуватись і не тільки у загальному обсязі перевезень і по родах вантажів, але і по напрямках перевезень, щоб не виникало перевантаження одних ліній і недовантаження інших.

На основі місячного оперативного плану перевезень вантажів розробляються технічні нормативи експлуатаційної роботи: якісні показники використання рухомугу складу, розміщення вагонних парків, прийом і передачу вагонів по стиковик пунктах, регулюванні завдання по передачі порожніх вагонів і інші завдання.


1. Розробка кореспонденції вагонопоток і в залізниці

Послідовність розробки кореспонденції вагонопотоків залізниці наступна.

За даними табл. 2, 3 Завдання визначаємо розподіл ввезення по станціях і ділянках призначення даної залізниці та родам рухомого складу

За даними табл. 4 Завдання розраховуємо розподіл транзитних навантажених вагонів по родам рухомого складу (частка прийому на дане призначення по даному стиковому пункту).

За приведеними в табл.5 Завдання базовими даними визначаються значення розмірів вантаження в місцевому сполученні та на вивіз шляхом коректування їх відповідно до індивідуального варіанту (див.табл. 6 Завдання).

Після здійснення вищезгаданих дій визначаються розміри розрахункових вагонопотоков для даної залізниці.

Для складання загальної таблиці кореспонденції вагонопотоков на залізниці проводимо розподіл навантажених вагонів, що поступають по стиковим пунктам з інших залізниць і завантажених на станціях і ділянках даної дороги по призначеннях і родам рухомого складу.

Прийняті позначення вагонів по родам рухомого складу: кр – критий, пв – піввагон, пл – платформа, ін – інші.

Результати розрахунків представляємо у табл.1.


Таблиця 1. Кореспонденція навантажених вагонопоток і в залізниці

Залізниці

і дирекції

відправ-лення

На залізниці

На дирекції по перевезеннях залізниці

Разом, по залізниці

Всього

А

Б

В

Разом

ДН 1

ДН 2

Е

Ж

З

ЗЖ

ЗИ

ЗО

О

Разом ДН 1

И

К

Л

М

Н

Разом ДН 2

Транзит

Ввезення

А

кр.

--

459

204

663

7

20

14

14

6

14

10

83

26

20

20

25

20

111

196

859

пв.

--

230

0

230

14

27

20

34

17

14

20

146

36

31

41

36

46

190

336

566

пл.

--

306

714

1020

17

7

14

0

20

10

0

68

41

25

26

10

0

102

170

1190

ін.

--

535

102

637

7

0

10

0

7

7

10

41

10

20

41

10

26

107

148

785

Разом з А

--

1530

1020

2550

45

54

58

48

50

45

40

340

113

96

128

81

92

510

850

340

Б

кр.

304

--

142

446

9

9

11

11

8

8

6

62

33

33

65

28

32

191

253

699

пв.

304

--

472

776

0

8

14

0

8

0

4

34

24

0

28

0

37

89

123

899

пл.

425

--

331

756

5

0

0

3

0

5

0

13

0

45

0

28

0

73

86

842

ін.

182

--

0

182

5

4

4

3

4

3

3

26

16

12

4

8

12

52

78

260

Разом з Б

1215

--

945

2160

19

21

29

17

20

16

13

135

73

90

97

64

81

405

540

2700

В

кр.

297

81

--

378

41

33

28

57

33

20

24

236

32

19

30

32

27

140

376

754

пв.

223

0

--

223

24

28

0

0

28

41

0

121

0

19

24

0

33

76

197

420

пл.

520

459

--

979

0

0

20

0

0

0

16

36

30

0

0

0

0

30

66

1045

ін.

445

0

--

445

0

0

0

12

0

0

0

12

0

0

0

24

0

24

36

481

Разом з В

1485

540

--

2025

65

61

48

69

61

61

40

405

62

38

54

56

60

270

675

2700

Всього з інш. залізниць

2700

2070

1965

6735

192

136

135

134

131

122

93

880

248

224

279

201

233

1185

2065

8800

Вивіз

Місцеве сполучення

ДН-1

Е

кр.

0

150

100

250

--

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

пл.

50

50

75

175

--

35

15

15

15

10

65

155

20

50

25

20

20

135

290

465

Разом Е

50

200

175

425

--

35

15

15

15

10

65

155

20

50

25

20

20

135

290

715

Ж

кр.

40

50

20

110

0

--

25

0

20

15

0

60

25

20

30

25

40

140

200

310

ін.

0

100

25

125

0

--

20

20

15

0

0

55

20

40

0

0

50

110

165

290

Разом Ж

40

150

45

235

0

--

45

20

35

15

0

115

45

60

30

25

90

250

365

600

З

кр.

20

30

20

70

15

15

--

20

15

20

0

85

15

20

0

20

35

90

175

245

пл.

25

35

20

80

0

50

--

0

0

0

0

50

0

0

0

0

30

30

80

160

Разом З

45

65

40

150

15

65

--

20

15

20

0

135

15

20

0

20

65

120

255

405

ЗЖ

пл.

40

35

20

95

20

40

15

--

20

0

0

95

0

20

0

15

20

55

150

245

ін.

50

75

30

155

0

0

0

--

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

Разом ЗЖ

90

110

50

250

20

40

15

--

20

0

0

95

0

20

0

15

20

55

150

400

ЗИ

кр.

55

70

30

155

25

20

40

25

--

45

0

155

30

0

30

25

25

110

265

420

пл.

0

55

0

55

0

0

0

0

--

0

0

0

0

0

0

0

80

80

80

135

Разом ЗИ

55

125

30

210

25

20

40

25

--

45

0

155

30

0

30

25

105

190

345

555

ЗО

пв.

50

150

0

200

0

20

35

0

0

--

0

60

0

0

0

0

0

0

60

260

пл.

50

50

55

155

15

20

35

35

40

--

15

160

30

15

0

0

30

75

235

390

Разом ЗО

100

200

55

355

15

45

70

35

40

--

15

220

30

15

0

0

30

75

295

650

О

пв.

0

0

250

250

0

0

0

0

0

0

--

0

0

0

0

0

0

0

0

250

пл.

50

100

50

200

25

20

15

25

15

20

--

120

20

50

20

35

30

155

275

475

Разом О

50

100

300

450

25

20

15

25

15

20

--

120

20

50

20

35

30

155

275

725

Разом

по ДН 1

430

950

695

2075

100

225

200

140

140

110

80

995

160

215

105

140

360

980

1975

4050

ДН 2

И

пл.

30

50

50

130

15

20

30

15

40

30

15

165

--

15

15

30

20

80

245

375

ін.

20

35

20

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

Разом И

50

85

70

205

15

20

30

15

40

30

15

165

--

15

15

30

20

80

245

450

К

пл.

0

65

65

130

20

20

20

5

10

20

5

100

15

--

10

10

20

55

155

285

ін.

20

40

15

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

0

0

10

10

10

85

Разом К

20

105

80

205

20

20

20

5

10

20

5

100

15

_

10

10

30

65

165

370

Л

кр.

50

15

100

165

0

0

20

30

30

50

35

165

20

50

--

0

0

70

235

400

пл.

0

100

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

20

0

20

20

120

Разом Л

50

115

100

265

0

0

20

30

30

50

35

165

20

50

--

20

0

90

255

520

М

кр.

55

80

25

160

25

35

0

40

20

25

25

170

50

40

40

--

0

130

300

460

пв.

55

25

55

135

0

40

0

0

0

0

0

40

0

0

0

--

0

0

40

175

Разом М

110

105

80

295

25

75

0

40

20

25

25

210

50

40

40

--

0

130

340

635

Н

пв.

150

200

0

350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--

0

0

350

пл.

50

30

20

100

20

30

20

150

30

20

50

185

15

30

20

20

--

85

270

370

Разом Н

200

230

20

450

20

30

20

15

30

20

50

185

15

30

20

20

--

85

270

720

Разом

по ДН 2

430

640

350

1420

80

145

90

105

130

145

130

825

100

135

85

80

50

450

1275

2695

Разом по залізниці

860

1590

1045

3495

180

370

290

245

270

255

210

1820

260

350

190

220

410

1430

3250

6745

ВСЬОГО

3560

3660

3010

10230

309

506

425

379

401

377

303

2700

508

574

469

421

643

2615

5315

15545

В т.ч. по родам ваг.

кр.

821

935

641

2397

122

132

138

197

132

197

100

1018

231

202

215

155

179

982

2000

4397

пв.

782

605

777

2164

38

128

69

34

53

55

24

401

60

50

93

36

116

355

756

2920

пл.

1240

1335

1400

3975

137

242

184

113

190

115

166

1147

171

250

116

188

250

975

2122

6097

ін.

717

785

192

1694

12

4

34

35

26

10

13

134

46

72

45

42

98

303

437

2131


2. Баланс порожніх вагонів

Баланс порожніх вагонів визначається на підставі даних табл.1. як різниця між прийомом навантажених вагонів за стиковими пунктами залізниці і здачею навантажених вагонів (або між вантаженням і вивантаженням на станціях і ділянках).

Результат розрахунків балансу порожніх вагонів представляємо у формі табл.2.

Таблиця 2. Баланс порожніх вагонів

Напрям,

станція

Прийом навантажених

Вагонів ( вантаження )

Здача навантажених вагонів

( вивантаження )

Баланс порожніх вагонів

недолік (-) /

надлишок (+)

кр

пв

пл

ін

разом

кр

пв

пл

ін

разом

кр

пв

пл

Ін

разом

А

859

566

1190

785

3400

821

782

1240

717

3560

-38

+216

+50

-68

+160

Б

699

899

842

260

2700

935

605

1335

785

3660

+236

-294

+493

+525

+960

В

754

420

1045

481

2700

641

777

1400

192

3010

-113

+375

+355

-289

+310

Разом

2312

1885

3077

1526

8800

2397

2164

3975

1694

10230

+85

+279

+898

+168

1430

ДН 1

Е

250

465

715

122

38

137

12

309

-128

+38

-328

+12

-406

Ж

310

290

600

132

128

242

4

506

-178

+128

+242

-286

-94

З

245

160

405

138

69

184

34

425

-107

+69

+24

+34

+20

ЗЖ

245

155

400

197

34

113

35

379

+197

+34

-132

-120

-21

ЗИ

420

135

555

132

53

190

26

401

-288

+53

+55

+26

-154

ЗО

260

390

650

197

55

115

10

377

+197

-205

-275

+10

-273

О

250

475

725

100

24

166

13

303

+100

-226

-309

+13

-422

Разом

1225

510

1870

445

4050

1018

401

1147

134

2700

-207

-109

-723

-311

-1350

ДН 2

И

375

75

450

231

60

171

46

508

+231

+60

-204

-29

+58

К

285

85

370

202

50

250

72

574

+202

+50

-35

-13

+204

Л

400

120

520

215

93

116

45

469

-185

+93

-4

+45

-51

М

460

175

635

155

36

188

42

421

-305

-139

+188

+42

-214

Н

350

370

720

179

116

250

98

643

+179

-234

-120

+98

-77

Разом

860

525

1150

160

2695

982

355

975

303

2615

+122

-170

-175

+143

-80

Разом, по залізниці

2085

1035

3020

605

6745

2000

756

2122

437

5315

-85

-279

-898

-168

-1430

Всього

4397

2920

6097

2131

4397

2920

6097

2131

15545

0

0

0

0

0

3. "Шахматки" залізниці та її дирекцій по перевезеннях

На підставі підсумкових граф табл.1 складаємо косі таблиці вагонопотоків ("шахматки") залізниці і її дирекцій по перевезеннях за формою табл.3 і 4.

Таблиця 3. "Шахматка" залізниці

На

З

А

Б

В

Разом

ДН-1

ДН-2

Разом

Всього

Транзит

Ввезення

А

1530

1020

2550

340

510

850

3400

Б

1215

945

2160

135

405

540

2700

В

1485

540

2025

405

270

675

2700

Разом

2700

2070

1965

6735

880

1185

2065

8800

Вивіз

Місцеве сполучення

ДН-1

430

950

695

2075

980

1975

4050

ДН-2

430

640

350

1420

825

1275

2695

Разом

860

1590

1045

3495

825

980

3250

6745

Всього

3560

3660

3010

10230

1705

2165

5315

15545

Таблиця 4 "Шахматка" ДН-1

На

З

А

Б

В

ДН-2

Разом

Е

Ж

З

ЗЖ

ЗИ

ЗО

О

Разом ДН-1

Всього

Транзит

Ввезення

А

1530

1020

510

3060

45

54

58

48

50

45

40

340

3400

Б

1215

945

2160

19

21

29

17

20

16

13

135

2295

В

1485

540

270

2295

65

61

48

69

61

61

40

405

2700

ДН-2

430

350

780

80

145

90

105

130

145

130

825

1605

Разом

3130

2070

2315

780

8295

209

281

229

239

261

267

223

1705

10000

Вивіз

Місцеве сполучення

Е

50

200

175

135

560

35

15

15

15

10

65

155

715

Ж

40

150

45

250

485

0

45

20

35

15

0

115

600

З

45

65

40

120

270

15

65

20

15

20

0

135

405

ЗЖ

90

110

50

55

305

20

40

15

20

0

0

95

400

ЗИ

55

125

30

190

400

25

20

40

25

45

0

155

555

ЗО

100

200

55

75

430

15

45

70

35

40

15

220

650

О

50

100

300

155

605

25

20

15

25

15

20

120

725

Разом

ДН-1

430

950

695

980

3055

100

225

200

140

140

110

80

995

4050

Всього

3560

3020

3010

1760

11350

309

506

425

379

401

377

303

2700

14050

Таблиц я 5 ШАХМАТКА ДН – 2

На

А

Б

В

ДН-1

Разом

И

К

Л

М

Н

Разом ДН-2

Всього

З

Транзит

Ввезення

А

1530

1020

2550

113

96

128

81

92

510

3060

Б

1215

945

135

2295

73

90

97

64

81

405

2700

В

1485

540

2025

62

38

54

56

60

270

2295

ДН-1

950

950

160

215

105

140

360

980

1930

Разом

2700

3020

1965

135

7820

408

439

384

341

593

2165

9985

Вивіз

Місцеве сполучення

И

50

85

70

165

370

15

15

30

20

80

450

К

20

105

80

100

305

15

10

10

30

65

370

Л

50

115

100

165

430

20

50

20

0

90

520

М

110

105

80

210

505

50

40

40

0

130

635

Н

200

230

20

185

635

15

30

20

20

85

720

Разом ДН-2

430

640

350

825

2245

100

135

85

80

50

450

2695

ВСЬОГО

3130

3660

2315

960

10065

508

574

469

421

643

2615

12680

Так для ДН-1 в таблиці 3 вагонопотоки за даними табл.1 складаються з наступних складових:

- транзит: вагонопотоки з А на Б, з А на В, з Б на А, з Б на В, з В на А, з В на Б, з ДН-2 на А, з ДН-2 на В, з А на ДН-2, з В на ДН-2;

- ввезення: вагонопотоки з А на ДН-1, з Б на ДН-1, з В на ДН-1, з ДН-2 на ДН-1;

- вивіз: вагонопотоки з ДН-1 на А, з ДН-1 на Б, з ДН-1 на В, з ДН-1 на ДН-2;

- місцеве сполучення: вагонопотоки із станцій ДН-1 на станції ДН-1.

Таким чином, в «шахматку» ДН-1 не включаються вагонопотоки, що не проходять через ДН-1. Це вагонопотоки з дороги Б на ДН-2, з ДН-2 на Б, із станцій ДН-2 на станції ДН-2.

Це враховуємо при складанні «шахматки» для ДН-2.

4. Кількісні показники навантажених вагонопоток і в

За даними "шахматок" для залізниці і кожної дирекції по перевезеннях визначаємо дев'ять кількісних показників вагонопотоків для навантажених вагонів.

По даним "шахматки" для залізниці:

- транзит =6735;

- ввезення =2165;

- вивіз =3495;

- місцеве сполучення =3250;

- прийом навантажених =6735+2065=8800;

- здача навантажених =6732+3495=10230;

- вантаження =3495+3250=6745;

- вивантаження =2065+3250=5315;

- робота =6745+8800=15545.

По даним "шахматки" для ДН-1:

- транзит =8295;

- ввезення =1705;

- вивіз =3055;

- місцеве сполучення =995;

- прийом навантажених =8295+1705=10000;

- здача навантажених =8295+3055=11350;

- вантаження =3055+995=4050;

- вивантаження =1705+995=2700;

- робота =4050+10000=14050.

По даним "шахматки" для ДН-2:

- транзит =7820;

- ввезення =2165;

- вивіз =2245;

- місцеве сполучення =450;

- прийом навантажених =7820+2165=9985;

- здача навантажених =7820+2245=10065;

- вантаження =2245+450=2695;

- вивантаження =2165+450=2615;

- робота =2695+9985=12680.

Результати розрахунків цих показників представляємо за формою табл.6.

Таблиця 6 Кількісні показники роботи залізниці і її підрозділів

Показники

Дирекція

Залізниця

ДН-1

ДН-2

Транзит

8295

7820

6735

Ввезення

1705

2165

2065

Вивіз

3055

2245

3495

Місцеве сполучення

995

450

3250

Прийом навантажених

10000

9987

8800

Здача навантажених

11350

10065

10230

Вантаження

4050

2695

6745

Вивантаження

2700

2615

5315

Робота

14050

12680

15545

5. Діаграма навантажених вагонопоток і в залізниці

Для визначення величини вагонопотока по структурних групах для кожної ділянки в парному і непарному напрямах руху на підставі даних табл.1 складається діаграма навантажених вагонопотоків для залізниці. При цьому прилеглі до вузлової станції ділянки на діаграмі зображаються і розглядаються аналогічно станціям.

На діаграмі для кожної ділянки в парному і непарному напрямах указується загальна величина вагонопотока, що прослідує по даній ділянці.

На рис.1 приведена діаграма навантажених вагонопотоків залізниці.

6. Діаграма порожніх вагонопоток і в залізниці

На підставі даних табл.2 "Баланс порожніх вагонів" складається діаграма порожніх вагонопотоків залізниці по кожному роду рухомого складу.

При розробці цієї діаграми не допускається зустрічний рух по ділянках однорідного рухомого складу. Якщо потреба якої-небудь станції або ділянки в якому-небудь роді рухомого складу не забезпечується з одного напряму проходження порожніх вагонів, то бракуючі вагони направляють із зустрічного напряму.

На діаграмі для кожної ділянки проставляється загальне число порожніх вагонів, що прослідують по даній ділянці у відповідному напрямі руху. При цьому сумарна кількість навантажених і порожніх вагонів в парному і непарному напрямах кожної ділянки повинна бути однаковою.

7. Розміри руху поїздів по ділянках

Розрахунок розмірів руху проводимо по ділянках для парного і непарного напрямів по категоріях: поїзди з навантажених вагонів, поїзди з порожніх вагонів, резервні локомотиви. Розміри руху поїздів з навантажених і порожніх вагонів розраховуємо для кожної ділянки діленням величини загального вагонопотоку, що приведений в діаграмах, на відповідний заданий склад поїзда. Отримані розміри руху поїздів з навантажених і порожніх вагонів підсумовуємо по кожному напряму і остаточний результат округляємо у більшу сторону. Розміри руху на прилеглих до вузлової станції ділянках приймаємо по більшому сумарному вагонопотоку.

Число і напрям проходження резервних локомотивів визначається різницею розмірів руху загальної кількості парних і непарних поїздів на відповідній ділянці. Розміри руху поїздів визначаються на підходах до дорожніх стикових пунктів і з боку сусідніх залізниць.

Результати розрахунків наводимо в табл.7.

Таблиця 7 Розміри руху поїздів по ділянках

Підходи та ділянки

Категорії поїздів

Разом

Резервні локомотиви

навантажені

порожні

парні

непар.

парні

непар.

парні

непар.

парні

непар.

А-Е

53,69

56,51

3,55

1,41

58

58

0

0

Б-Н

58,09

42,86

3,92

16,72

63

60

3

0

В-О

42,86

47,77

9,49

5,36

53

54

0

1

Е-Ж

63,81

59,90

3,38

6,66

68

67

1

0

Ж-З

73,93

68,21

5,56

10,36

80

79

1

0

З-О

56,88

50,77

2,45

7,59

60

59

1

0

З-И

75,87

63,33

6,19

17,92

83

82

1

0

И-К

73,09

60,13

6,98

17,95

81

79

2

0

К-Л

69,86

60,05

8,65

16,89

79

77

2

0

Л-М

67,05

56,43

8,89

17,81

76

75

1

0

М-Н

63,36

49,35

7,04

18,81

71

69

2

0

8. Норми прийому і здачі порожніх вагонів

На підставі даних діаграми порожніх вагонопотоків визначаємо норми прийому і здачі кожного роду порожніх вагонів за стиковими пунктами залізниці і дирекцій. При цьому здача вагонів однією дирекцією повинна відповідати прийому порожніх вагонів сусідньою дирекцією по даному стиковому пункту. Величину прийому і здачі порожніх вагонів представляємо за формою табл.8.

Таблиця 8 Норми прийому і здачі порожніх вагонів

Дирекції,

залізниця

Стикові пункти

Прийом

Здача

кр

пв

пл

ін

разом

кр

пв

пл

ін

разом

Д Н-1

Е (А)

0

216

50

0

266

38

0

0

68

106

И (ДН-2)

358

0

318

668

1344

0

464

0

0

464

О (В)

0

357

355

0

712

113

0

0

289

402

Разом

358

573

723

668

2322

151

464

0

357

972

Д Н-2

И (ДН-1)

0

464

0

0

464

358

0

318

668

1344

Н (Б)

236

0

493

525

1254

0

294

0

0

294

Разом

236

464

493

525

1718

358

294

318

668

1638

Залізниця

Е (А)

0

216

50

0

266

38

0

0

68

106

Н (Б)

236

0

493

525

1254

0

294

0

0

294

О (В)

0

357

355

0

712

113

0

0

289

402

Разом

236

573

898

525

2232

151

294

0

357

802

9. Робота залізниці та її дирекцій

Робота залізниці та її дирекцій по перевезеннях визначається на підставі даних табл.1, 4 і 5 для вагонів загального парку, порожніх вагонів, вагонів з транзитним і місцевим вантажем по кожній дирекції і залізниці в цілому. Розрахунок проводиться по формулах, приведених в табл.9 і результати представляються в цій же таблиці.

Таблиця 9 Робота структурних груп вагонів

Найменування

структурної

групи вагонів

Наван-таження

Виван-таження

Прийом

наван-таж.

Здача порожн.

Здача

наван-таж.

Формула для

визначення роботи

і результати розрахунків

ДН-1

Загальний парк

4050

2700

10000

972

11350

4050+10000=14050

Порожні вагони

4050

972

4050+972=5022

В т.ч. кр

1225

151

1225+151=1376

пв

510

464

510+464=974

пл

1870

1870

ін

445

357

445+357=802

Вагони з транзитним вантажем

11350

11350

Вагони з місцевим вантажем

2700

2700

ДН-2

Загальний парк

2695

2615

9985

1638

10065

2695+9985=12680

Порожні вагони

2695

1638

2695+1638=4333

В т.ч. кр

860

358

860+358=1218

пв

525

294

525+294=819

пл

1150

318

1150+318=1468

ін

160

668

160+668=828

Вагони з транзитним вантажем

10065

10065

Вагони з місцевим вантажем

2615

2615

Залізниця

Загальний парк

6745

5315

8800

802

10230

=6745+8800=15545

Порожні вагони

6745

802

=6745+802=7547

В т.ч. кр

2085

151

2085+151=2236

пв

1035

294

1035+294=1329

пл

3020

3020

ін

605

357

605+357=962

Вагони з транзитним вантажем

10230

10230

Вагони з місцевим вантажем

5315

5315


Висновок

В результаті проведеної роботи були розраховані кількісні показники вагонопотоків залізниці і її дирекції. Розроблена кореспонденція навантажених вагонопотоків; розраховані баланс, норми прийома і здачі порожніх вагонів; складені “шахматки” залізниці і її дирекції; побудовані діаграми навантажених і порожніх вагонопотоків. Підрахована робота ДН-1 –14050 вагонів, ДН-2 –12680 вагонів, залізниці –15545 вагонів.


Список літератури

1.Кочнев Ф.П., Сотников І.Б. Управління експлуатаційною роботою залізниць: Навчальний посібник. – М.: Транспорт, 1990.

2.Заглядімов Д.П. і ін. Організація руху на залізничному транспорті. – М.: Транспорт, 1985.

3. Повороженко В.В., Орлов І.А. Підвищення продуктивності вантажного вагону. – Видавництво 2-е. – М.: Транспорт, 1979.

Похожие работы