Referat.me

Название: Характеристика електродвигуна

Вид работы: контрольная работа

Рубрика: Транспорт

Размер файла: 46,16 Kb

Скачать файл: referat.me-338418.docx

Краткое описание работы: Електродвигун постійного струму загального застосування з паралельним збудженням, його характеристика та призначення. Розрахунок характеристик двигуна постійного струму, формули та методика дослідження, характеристика отриманих результатів і коефіцієнтів.

Характеристика електродвигуна

Задача №6. Розрахунок характеристик двигуна постійного струму

Електродвигун постійного струму загального застосування з паралельним збудженням серії 2 має наступні характеристики: номінальна потужність Pн, номінальна частота обертання nн, номінальна напруга Uн, номінальний ККД ηн , опір кола якоря, включаючи опір додаткових полюсів щіток і колектора, Rа , опір обмотки збудження Rзб , число полюсів 2p, число паралельних гілок 2а і число провідників N обмотки якоря.

Опори обмоток приведені при температурі 20°C.

варіант ηн 2p 2а N
9 3.2 110 750 0.765 0.306 57.2 4 2 496

По прийнятим даним машини потрібно:

1. Накреслити схему вмикання в мережу двигуна постійного струму. Пояснити конструкцію і принцип дії ДПС. Які особливості пуску ДПС?

2. Визначити струм Iн , споживаний двигуном з мережі, і струм Iан у колі якоря при номінальному навантаженні.

3. Визначити номінальні моменти: електромагнітний М і обертальний на валу двигуна М2н.

4. Визначити значення пускового моменту двигуна Mn , якщострум

Iаn=2 Iан, за умови сталості магнітного потоку і відповідне значення опору пускового реостата.

5. Розрахувати і побудувати природну механічну характеристику двигуна постійного струму в межах перевантажувальної здатності двигуна по струму.

6. Розрахувати і побудувати штучну механічну характеристику двигуна цілком введеному у коло якоря пускового реостата.

7. Визначити частоту обертання якоря при моменті опору, рівному номінальному, і при введенні у коло збудження додаткового опору, рівного 0.2Rзб.

До пункту 1. Для визначення струму Iн , споживаного двигуном з мережі, спочатку знаходимо потужність, споживану двигуном з мережі при номінальному навантаженні:

P1 H == 4.183

Тоді:

Iн==

Струм у колі якоря при номінальному навантаженні:

Iан=Iн – Iзб =0.038-1.6=-1,52

Де: Iзб - струм збудження обмотки паралельного збудження,

Iзб ===1,6 А

Тут:Rзб75° - опір обмотки збудження в нагрітому стані при 75°С.

До пункту 2. Потужність Pн (кВт ) і момент М. м) на валу і частота обертання вала nн (об/хв.) зв’язані між собою співвідношенням:

М =9550×=9550×40.747

Електромагнітних момент:

М = См × Фб ×Iан =158×1.08×-1,52=-259,37

Де: См – постійна машина, См ===

Фб - магнітний поток.

Для визначення магнітного потоку Фб необхідно скористатися основним рівнянням рівноваги ЕРС двигуна постійного струму:

U=Ea -Ia ×Ra =6723-0.306× (-2) =6722.388

Відкіля, знаючи ЕРС Ea , можна визначити магнітний потік Фб :

Ea =Ce × Фб ×n=8.3×1,08×750=6723

Де: Ce - постійна машини, Ce ===8.3

До пункту 3. Максимальний припустимий по струму якоря пусковий обертальний момент:

Mn =Cм × Фб ×Ian =158×1,08×-3.16=539,2

У момент пуску якір двигуна нерухомий, тому струм якоря:

Ian =2Iан =-3.16

Rn =31.7

До пункту 4. Для двигуна з паралельним збудженням, у якого магнітний потік Фб =const, рівняння природної механічної характеристики:

n1 ==12.3 об/хв..

n2 =M=-(-259,37)=12.32 об/хв..

а графік цієї характеристики – пряма лінія, яку будуємо по двох точкам: ідеальний холостий хід і номінальний режим роботи.

До пункту 5. Рівняння штучної механічної характеристики:

n=M=-(-259,37)=17.7

Її будуємо по двом точкам: ідеального холостого ходу і пуск двигуна.

До пункту 6. Струм збудження зменшиться до значення

I/ зб ====1.602 А

За значенням току збудження й з використанням приведеної залежністю магнітного потоку Фб від струму збудження Iзб. Знаходимо Фб .

= 1.49

Тоді Ф/ бб -1.07=1.08 – 1.07=0.01.

Похожие работы

 • Устаткування будівельних машин

  Використання приводів внутрішнього згоряння на мобільних машинах для підвищення їх маневреності та підготовки до роботи. Види електричних, гідравлічних та пневматичних приводів. Системи керування механізмами та характеристика ходового устаткування.

 • Технічне обслуговування генератора Г-221 автомобілів ВАЗ

  Будова генератора автомобілів ВАЗ, його несправності та причини і методи їх усунення. Перевірка генератора на стенді й осцилографом для визначення справності та відповідності характеристик номінальним. Перевірка ротора та статора, діодів випрямного блоку.

 • Система запалювання від магнето

  Призначення та застосування системи запалювання від магнето, загальні відомості, будова. Діагностування і технічне обслуговування пускових двигунів. Параметри та методи діагностування контактів. Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера.

 • Розрахунок силових приводів засобів автоматизації устаткування вагонів та технологічних процесів

  Класифікація силових приводів технологічних процесів. Розрахунок потужності двигунів пластинчастих та роликових конвеєрів, параметрів підйомних механізмів, пневматичних та гідравлічних силових приводів. Визначення оптимального значення рівня механізації.

 • Автомобилыные двигатели

  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНВХ ВІЙСК МВС УКРАЇНИ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ » Виконав: студент 4 курсу

 • Характеристика видів відмов електропневматичних контакторів електровозів

  Залежність рівня надійності електрорухомого складу від справності механічної і пневматичної частин електроапаратури, приладів безпеки та автогальм. Аналіз роботи електропневматичних контакторів на Львівській залізниці. Види пошкоджень та їх причини.

 • Синтез системи підпорядкованого регулювання швидкості

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «ЕАПУ» ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 • Ремонт електричних машин

  Загальні відомості про електричні машини. Електричні машини змінного струму - асинхронні електродвигуни. Основні конструктивні елементи електричної машини постійного струму. Несправності машин, розбирання, ремонт обмоток. Основні відомості про обмотки.

 • Вибір основного електрообладнання і мережі електропостачання пасажирського вагона

  Система електрозабезпечення та освітлення пасажирського вагона. Визначення потужності основних споживачів електроенергії пасажирського вагона. Визначення розрахункових та пікових навантажень. Вибір дротів мережі електропостачання пасажирського вагона.

 • Будова генератора

  Генератор як основне джерело електричної енергії в автомобілі, його структура та основні елементи, принцип дії та параметри роботи, оцінка її ефективності. Порядок передавання струму між частинами. Будова, принцип дії генератора змінного струму.