Referat.me

Название: Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння

Вид работы: реферат

Рубрика: Транспорт

Размер файла: 13,59 Kb

Скачать файл: referat.me-338484.docx

Краткое описание работы: Назва реферату : Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння Розділ : Екологія Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння

Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння

Назва реферату : Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння
Розділ : Екологія

Зниження забруднення атмосфери вихлопними газами від двигунів внутрішнього згоряння

У викидах двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) міститься понад 100 шкідливих сполук, котрі умовно можна розбити на шість груп:

діоксид вуглецю, водяна пара, водень, кисень;

оксид вуглецю;

окиси азоту; окис азоту;

вуглеводні;

альдегіди;

сажа.

При використанні в ДВЗ етилованих бензинів з вихлопними газами в атмосферу викидаються сполуки свинцю.

При згорянні 1 тонни бензину в атмосферу викидається, кг. оксидів вуглецю - 39,5; вуглеводнів - 34; окисів азоту - 20; діоксиду сірки - 1,55; альдегідів - 0,93. При згорянні 1 тонни дизельного пального в атмосферу викидається, кг оксиду вуглецю - 21; вуглеводнів - 20, окисів азоту - 34; альдегідів - 6,8; сажі - 2.

Масовий склад викидів значною мірою залежить від режимів експлуатації та справності систем ДВЗ і своєчасності проведення регулювань.

На збільшення витрати пального та шкідливих речовин у вихлопних газах карбюраторних двигунів найістотніше впливають зношеність жиклерів карбюратора, порушення регулювання системи холостого ходу та регулювання рівня пального в карбюраторі, зношеність деталей прискорювального насоса, підвищення гідравлічного опору повітряного фільтра, неправильна установка запалювання, неправильна величина зазору в контактах переривача та їх забруднення, нагар на свічках запалювання, знижена температура охолоджувальної рідини, зношеність деталей кривошипно-шутунного механізму, порушення регулювання між клапанами та штовханами тощо.

Згадані несправності збільшують витрату пального на 10%, а кількість шкідливих речовин у викидах - на 15-50%.

В дизельних ДВЗ на збільшення витрати пального та складу вихлопних газів впливають наступні несправності: зменшення тиску в приску, покриття голки форсунки смолистими відкладеннями, закоксовування сопел розпилювачів, зношеність плунжерних пар паливного насоса, засмічування повітроочищувача, зміна кута вприску, зниження температури охолоджувальної рідини, зношеність деталей паливного насоса, газорозподілу та шатунно-кривошипного механізму.

В залежності від виду несправності витрата пального в дизельних двигунах може збільшуватися до 20%, а кількість викидів шкідливих речовин - на 20-100%.

Зниження викидів шкідливих речовин ДВЗ можна досягти застосуванням наступних методів: рідинної та полум'яної, нейтралізації; ежекційного допалювання; використанням каталізаторів; подачею повітря у випускний колектор; застосуванням антидимових фільтрів тощо.

Зниження вмісту шкідливих речовин у викидах ДВЗ можна забезпечити і за рахунок застосування присадок до пального -метанолу, водню, скрапленого газу та емульсій

Похожие работы

 • Класифікація пристроїв для очищення відпрацьованих газів двигуна внутрішнього згоряння від части

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАНЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра автомобілів і механіки технічних систем БАЛЮК Владислав Юрійович

 • Розрахунок автомобільного двигуна

  Вступ Впровадження досягнень науково-технічного прогресу в автомобілебудуванні та на автомобільному транспорті вимагає творчого підходу до вирішення наукових і практичних завдань, які стоять перед робітниками цих галузей, що в свою чергу передбачає необхідність підвищення якості підготовки і перепідготовки кадрів для них.

 • Технічне обслуговування приладів електрообладнання 2

  Назва реферату : Технічне обслуговування приладів електрообладнання Розділ : БЖД Технічне обслуговування приладів електрообладнання Перевірити технічний стан, провести ТО акумуляторної батареї.

 • Ідеальні цикли поршневих двигунів внутрішнього згоряння

  Цикл Карно як ідеальний цикл силової установки. Ідеальні термодинамічні цикли двигуна внутрішнього згоряння. Характеристики циклу із змішаним підведенням теплоти. Компресори та компресорні установки. Принципова схема одноступеневого поршневого компресора.

 • Автомобилыные двигатели

  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНВХ ВІЙСК МВС УКРАЇНИ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ » Виконав: студент 4 курсу

 • Особливості діагностування систем керування дизельними двигунами внутрішнього згорання

  Особливості діагностування систем керування дизельними ДВИГУНАМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ 1. Загальні відомості про системи керування дизельними ДВЗ

 • Судові енергетичні установки

  Структурна схема, таблиця режимів роботи судових енергетичних установок, визначення запасів палива, коефіцієнта корисної дії та коефіцієнта використання теплоти на ходовому режимі траулера-рибзаводу, науково-дослідного та рибодобувного судна, танкера.

 • Будова двигуна та його робота

  Призначення, загальна будова та принцип роботи двигуна внутрішнього згорання, його класифікація на одно- та двоциліндровий. Методика та етапи проведення технічного обслуговування механізмів двигуна, виявлення та усунення його характерних несправностей.

 • Зниження токсичності автомобілів в експлуатаційних умовах

  Експлуатаційні причини підвищеного вмісту токсичних речовин у відпрацьованих газах автомобілів. Організація дорожнього руху, технічний стан автомобілів. Якість технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Практичне використання вторинних ресурсів.

 • Основні розрахунки щодо роботи автомобільного двигуна

  Сучасна автомобільна силова установка - складна машина, що перетворює теплоту у механічну роботу. Розрахунок індикаторних та ефективних показників дійсного тиску, основних параметрів циліндра і теплового балансу двигуна та кривошипно-шатунного механізму.