Referat.me

Название: Електромашини

Вид работы: контрольная работа

Рубрика: Транспорт

Размер файла: 56.22 Kb

Скачать файл: referat.me-336590.docx

Краткое описание работы: Визначення параметрів та характеристика трифазного силового трансформатора. Коефіцієнт трансформації трансформатора, номінальне і максимальне значення ККД трансформатора, їх розрахунок та характеристика значень. Побудова системи дослідження її сутність.

Електромашини

Задача №1. Визначити параметри і характеристики трифазного силового трансформатора

Трифазний три стрижневий двох обмотковий трансформатор з масляним охолодженням має наступні номінальні данні: нормальна потужність Sном , первинна напруга U ,вторинна напругаU , втрати холостого ходуP, втрати короткого замикання Uк , струм холостого ходу I0 ; частота мережі живлення f=50 Гц .

Sном U U P Pк ВН/НН Uк I0
63000 110 10.5 73000 245000 Y/∆-11 10.5 0.6

По прийнятим даним трансформатора потрібно розрахувати:

1. Коефіцієнт трансформації трансформатора.

2. Номінальні струми і струми обмоток трансформатора.

3. Параметри заступної схеми трансформатора. Накреслити заступну схему трансформатора.

4. Номінальне і максимальне значення ККД трансформатора при активному (cos2 =1,0) і активно-індуктивному (cos2 =0,8) навантаженнях.

5. Побудувати криві залежності ККД трансформатора від коефіцієнта навантаження η =f ( β) при cos2 =1,0 і cos2 =0,8.

6. Побудувати зовнішні характеристики трансформатора, змінюючи струм I 2 від нуля до 1,2I 2 при cos2 =1,0 і cos2 =0,8.

7. Побудувати векторну діаграму трансформатора, навантаженого до номінальної потужності активно-індуктивним навантаженням (cos2 =0,8).

8. Проаналізувати виконану задачу і зробити висновки.

До пункту 1 . Номінальні фазні напруги обмоток визначаються в залежності від схеми з’єднання:

При з’єднанні обмоток трикутником(∆) фазна напруга дорівнює лінійній,

U =U =1.2

При з’єднанні обмоток зіркою (Y) фазна напруга:

U =U /=6/=3.46

Слід зазначити, що при умовній позначці схеми з’єднання обмоток трансформатора над рисою прийнято позначати схему з’єднання обмотки вищої напруги і під рискою – нижчої напруги.

Коефіцієнт трансформації трансформатора:

K==2.88

До пункту 2. Якщо знехтувати струмом холостого ходу і втратами в трансформаторі, споживана S1 і що віддається S2 трансформатором у номінальному режимі повні потужності дорівнюють номінальній потужності Sн , тобто S1 = S2 = Sн . Для трифазної мережі:

Sн =×Ui ×Ii .

Тоді:

I = =144.3

I ==

Фазні струми визначаються через лінійні струми для заданої схеми з’єднання обмоток. При з’єднанні зіркою Iф =Iл , а трикутником Iф =Iл /.

До пункту 3. Для трифазного трансформатора звичайно відображується заступна схема однієї фази. Повний опір короткого замикання трансформатора:

Zк ==

Де: U1фк -напруга на первинній обмотці в досліді короткого замикання,

U1фк ==

Активний опір короткого замикання трансформатора:

Rк ==

Реактивний опір короткого замикання трансформатора:

Xк ==42.12

Для визначення опорівR 1 і R/ 2 , X1 і X/ 2 Т -подібної заступної схеми необхідно загальний опір R к =R 1 +R/ 2 і X к = X1 + X/ 2 розподілити між їх складовими. Звичайно трансформатори проектуються так, щоб R 1 =R/ 2 і X1 =X/ 2 .

З урахуванням цього:

R 1 =R/ 2 = =0.6 X1 =X/ 2 ==21.06

Повний опір вітки намагнічування:

Zm ==

Де: I - струм холостого ходу первинної обмотки,

I ==0.83

Активний опір вітки намагнічування:

Rm ==

Реактивний опір вітки намагнічування:

Xm ==11840.8

До пункту 4.ККД трансформатора:

При=1

η= 1 – =1

де: β=I2 /I2 н – коефіцієнт навантаження трансформатора.

ККД трансформатора має максимальне значення при:

Β=0.43

При =0.8

η=0.99

При=1

β

0 0.1 0.25 0.5 0.75 1 1.75
η 0 0.98 0.991 0.991 0.998 0.99 0.997

при=0.8

β 0 0.1 0.25 0.5 0.75 1 1.25
η 0 0.98 0.99 0.99 0.997 0.996 0.993

До пункту 6 . Зовнішня характеристика трансформатораU2 =f (I2 ) дозволяє визначити, на скільки знижується напруга на виході трансформатора внаслідок спадання напруги ∆U на його внутрішньому опорі:

U2 =U2 н -∆U де

∆U=

Де:∆U(%)- відносна змінна напруги на затискачах вторинної обмотки навантаженого трансформатора,(%)

∆U(%) = β×(Uka ×+Ukp )

Uka =1%

Ukp =3%

При cos=1

sin

β1=0 β2 =1.2

∆U(%)=0

∆U(%)=1.2

∆U=4.8

U2 =395.8

При cos=0.8 sin.6

Β1 =0 β2 =1.2

∆U(%)=0 ∆U(%)=26.2

∆U=0 ∆U=104.8

U2 = U =40U2 = 295.2 В

Будується максимальне значення магнитного потоку

Фм1 /4.44w1

Похожие работы

 • Расчет колес конического редуктора

  Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет кафедра ДМ і ПТМ Розрахунково-графічне завдання № 2 «Розрахунок клинопасової передачі»

 • Розрахунок автомобільного двигуна

  Вступ Впровадження досягнень науково-технічного прогресу в автомобілебудуванні та на автомобільному транспорті вимагає творчого підходу до вирішення наукових і практичних завдань, які стоять перед робітниками цих галузей, що в свою чергу передбачає необхідність підвищення якості підготовки і перепідготовки кадрів для них.

 • Проектування карданної передачі автомобіля

  ЗМІСТ Вступ.........................................................................................................................2

 • Характеристика електродвигуна

  Електродвигун постійного струму загального застосування з паралельним збудженням, його характеристика та призначення. Розрахунок характеристик двигуна постійного струму, формули та методика дослідження, характеристика отриманих результатів і коефіцієнтів.

 • Розрахунок верхньої будови колії

  Розрахунок елементів ВБК на міцність колії. Вибір розрахункової осі екіпажу. Методика визначення напружень на основній площадці земляного полотна. Аналіз отриманих напружень в елементах ВБК та побудова графіків залежності напружень від швидкості руху.

 • Тяговий розрахунок і розрахунок паливно-економічної характеристики автотранспортного засобу

  Проектувальний тяговий розрахунок автомобіля, вибір його прототипу та компоновки. Побудова зовнішньої швидкісної характеристики, графіків силового балансу, динамічної характеристики, прискорень, часу та шляху розгону, паливно-економічної характеристики.

 • Автомобилыные двигатели

  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНВХ ВІЙСК МВС УКРАЇНИ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ » Виконав: студент 4 курсу

 • Расчет параметров выпрямительно-инверторного преобразователя выполненного по шестипульсовой

  Федеральное агентство железнодорожного транспорта Иркутский государственный университет путей сообщения Кафедра: ЭЖТ КУРСОВАЯ РАБОТА Тема: Расчет параметров выпрямительно-инверторного преобразователя, выполненного по шестипульсовой мостовой схеме

 • Проект вихрокамерного 4-циліндрового дизельного двигуна для легкового автомобіля

  Параметри робочого тіла. Процес стиску, згоряння, розширення і випуску. Розрахунок та побудова швидкісної характеристики двигуна, його ефективні показники. Тепловий баланс та динамічний розрахунок двигуна, розробка та конструювання його деталей.

 • Основні розрахунки щодо роботи автомобільного двигуна

  Сучасна автомобільна силова установка - складна машина, що перетворює теплоту у механічну роботу. Розрахунок індикаторних та ефективних показників дійсного тиску, основних параметрів циліндра і теплового балансу двигуна та кривошипно-шатунного механізму.