Referat.me

Название: Експлуатація та обслуговування будівельних машин

Вид работы: лабораторная работа

Рубрика: Транспорт

Размер файла: 34.81 Kb

Скачать файл: referat.me-338511.docx

Краткое описание работы: Міністерство освіти і науки України. Гідроенергетичний технікум Запорізької державної інженерної академії. Альбом звітів з лабораторних та практичних робіт

Експлуатація та обслуговування будівельних машин

Міністерство освіти і науки України.

Гідроенергетичний технікум

Запорізької державної інженерної академії.

Альбом

звітів з лабораторних та практичних робіт

з предмету:

«Експлуатація та обслуговування

будівельних машин»

ГК ЗДІА 5.05050204.106. ПРТЗ

Лабораторна робота №7

Тема: Технічне обслуговування системи охолодження двигуна. Мета: Вивчити прийоми ТО системи охолодження двигуна. Обладнання та інструмент

1. ДВЗ-ЗИЛ-130

2. Бак з водою

3. Електрична плита

4. Термометр

5. Термостат

6. Динамометр

7. Лінійка

В результаті виконання роботи було отримано наступні результати, див. табл.1

Таблиця 1. Характеристика термостату
Температура початку відкриття, С° Температура повного відкриття, С°
Норма Допустима Фактична Норма Допустима Фактична
78. .80 85 80 90 92 90

Повний хід клапану термостату склав 9мм.

Прогін пасу вентилятора при зусиллі 40 Н склав 12мм.

Висновок: На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що термостат знаходиться в справному стані, а прогін пасу вентилятора в нормі. Таким чином я навчився навичкам обслуговування системи охолодження ДВЗ


Лабораторна робота № 8

Тема: Технічне обслуговування систем живлення з зовнішнімсумішоутворенням.

Мета: Навчитися навичкам ТО систем живлення двигуна ЗМЗ - 511 автомобіля ГАЗ - 3307.

Обладнання та інструмент. Автомобіль ГАЗ - 3307, набір інструменту, газоаналізатор інфракар.

На отвір зливання палива з поплавкової камери було встановлено гумову трубку скляною і визначено рівень палива в поплавковій камері. Рівень палива був нижче мітки, яка знаходиться на корпусі карбюратора. Вказаний недолік було усунено підгинанням язика поплавка.

Після встановлення рівня палива в поплавковій камері було виконано регулювання системи холостого хода карбюратора К - 135 МУ на обертах холостого ходу. Регулювання виконувалося гвинтами якості і кількості. Натисканням на педаль дросельних заслонок було виявлено правильність регулювання карбюратора на обертах холостого ходу (625 об./хв.).

Газоаналізатором було перевірено зміст СО, який склав 2 %, що відповідає встановленим нормам.

Висновок: В наслідок виконання робіт я навчився перевіряти і регулювати рівень палива в поплавковій камері, регулювати карбюратор на обертах холостого ходу.Лабораторна робота № 9

Тема: Технічне обслуговування системі живлення дизельного двигуна.

Мета: Навчити студентів роботам з технічного обслуговування системи живлення дизельного двигуна.

Обладнання та інструмент: Дизельний двигун Д-245.12, паливний насос високого тиску ЧАУТН И-Т, прилад для перевірки форсунок - МІ06, форсунка МД-22.

Перевірка герметичності системи живлення двигуна.

В результаті проведення робіт виконано. Попередньо перевірено герметичність приладу для перевірки герметичності системі живлення.

Виконано з'єднання приладу з паливо проводами й утворення тиску палива в системі живлення.

Висновок: Наявності підтикань палива в паливній системі не виявлено, а значить система герметична.

ТО фільтрів грубого й тонкого очищення.

При проведенні робіт указаного характеру виконаного слідуючи: злито відстою палива в обох фільтрах;

-виконано промивання фільтруючого елемента фільтра грубого очищення; -замінено фільтруючий елемент фільтра тонкого очищення.

Висновок: фільтри після проведення регламентних робіт знаходиться в задовільному стані.

Перевірка регулювання кута випередження в приску палива на двигуни

Д-245.12

В результаті проведення лабораторної роботи було виконано:

- совпадіння фіксатора з отвором маховика шляхом обертання колінчастого вала ломиком;

- визначення моменту підйому палива в скляній трубці моментоскопу;

- розміщення отворів рівномірно по колу, мал.. 3-60.

Висновок: В результаті проведених робіт установлено кут випередження вприску палива.

Перевірка робото здатності форсунок на приладі.

В результаті перевірки працездатності форсунки виявлено:

- герметичність форсунки при тиску 17МПа на протязі 15с. Знаходиться в задовільному стані, тобто напливу палива не помічено;

- вприск палива супроводжується чіткою відсічкою;

- факел палива після вприску має туманоподібне утворення.

Висновок: Технічний стан форсунки Д-22 знаходиться в задовільному стані.


Лабораторна робота №10

Тема: Технічне обслуговування електрообладнення машин.

Ціль: Навчити студентів ТО і контрольним перевіркою стартера машин.

Обладнання та інструмент.

Стенд Є-240 для випробування стартерів, прилад для перевірки стартерів Є-236, стартер СТ-130; елементи стартера, металева пластина, окремі елементи стартера, набір інструменту, контрольна лампа, металева пластина.

Хід роботи:

1. Встановити якір стартера на прилад Є-2361 перевірити:

- обмотку якоря на обрив, мал. 115;

- обмотку якоря на замикання з валом, мал 116;

- обмотку якоря на міжвиткове замикання мал. 117;

- перевірити обмотку збудження на замикання з корпусом, мал. 119;

2. Встановити стартер на стенд -240 і випробувати стартер:

- в режимі гальмування;

- в режимі холостого ходу;

В наслідок проведення випробувань виявлено:

- обриву в обмотці якоря на обрив - не виявлено;

- замикання обмотки якоря з валом - не виявлено;

- міжвиткове замикання обмотки якоря - не виявлено;

- обрив в обмотці збудження - не виявлено.

Висновок: Технічний стан елементів стартера задовільний.

Встановити стартер на стенд Є-240. Внаслідок проведення випробування виявлено:

- режим холостого ходу;

- сила струму складає 80 А;

- напруга на клапанах стартера в межах 12 В;

- частота обертів складає 3800 об/хв;

Режим гальмування (повне):

- гальмівний момент склав - ЗО Н/м;

- сила струму - 650 А;

- напруга - 9 В.

Висновок: Загальний стан стартера при випробуванні на стенді задовільний. Таким чином я навчився визначати загальний стан елементів стартера на приладі Є-260 і стартери на стенді Є-240.


Лабораторна робота №1 1

Тема: Технічне обслуговування трансмісії гусеничних машин.

Обладнання та інструмент: Трактор ДТ-75, набір інструменту.

1. В наслідок виконання ТО головної муфти зчеплення з муфтою ЗКМ було виявлено:

— порушення зазору між гвинтами 17 (див. мал.. 59) і проміжним диском 16 муфти;

порушення зазору між муфтою відведення в виключеному стані і відтискним важелем;

— важіль з управління головної муфти зчеплення не утримується в граничних положеннях.

Після проведення регульовочних робіт:

— зазор між гвинтами 17 і проміжним диском 16 муфти склав 2 мм;

— зазор між муфтою відведення в виключеному стані і відпускним важелем склав 3,5 мм.

2. В наслідок виконання робіт не було виявлено: порушення технічного стану гальмівця вала муфти зчеплення.

3. В наслідок проведення ТО коробки передач не було виявлено самовільного виключення і включення коробки передач.


Лабораторна робота №1 2

Тема: Технічне обслуговування трансмісії пневмоколісних машин.

Мета: Навчитись навичкам технічного обслуговування зчеплення крана КС-4572 на базі КАМАЗ-53213.

Обладнання та інструмент.

Кран автомобільний КС-4572 на базі КАМАЗ-53213, набір гайкових ключів, посуд для рідини.

В наслідок виконування роботи було виявлено повітря в гідросистемі зчеплення, а потім воно було знешкоджено прокачуванням. Після прокачування рушія зчеплення хід штовхан ПГП склав 27...28 мм.

При проведенні регульовочних робіт були отриманні такі данні:

1. Вільний хід муфти виключення зчеплення склав 4мм.

2. Після натискання педалі зчеплення до упору повний хід штовхана' склав 26мм.

3. Вільний хід педалі зчеплення, який відповідає початку роботи головного циліндр склав 12мм.

Висновок: В наслідок виконання лабораторної роботи було знешкоджено повітря гідросистеми зчеплення. Регульовочні дані рушія зчеплення після виконання робіт, відповідають нормативним даним. Таким чином я навчився виконувати роботи з ТО зчеплення.


Лабораторна робота №1 3

Тема: Технічне обслуговування ходової частини пневмоколісних машин.

Мета: Навчити студентів вимірюванню і регулюванню сходження колес, перевірці кутів розвалу колес, перевірці і регулюванню максимальних кутів поворотів колес.

Обладнання і інструмент. Автомобілі ЗІЛ - 5301, прилад для перевірки кутів колес мод. 2183, лінійка для вимірювання сходження колес, шаблон для вимірювання кутів поворот колес.

Хід роботи:

1.1. Регулювання сходження передніх колес:

- встановити автомобіль на рівному майданчику;

- перевірити тиск в шинах колес;

- перевірити значення сходження колес і в разі необхідності відрегулювати

його;

- перевірити кут розвалу колес;

- перевірити величину кутів поворотів в керованих колесах;

- перевірити кути поперечного і повздовжнього схилу шворня. Дані з вимірювання необхідно занести в таблицю 14.1.


Таблиця 14.1. Показники нормативні та дійсні

Найменування Нормативні показники Дійсні показники
Сходження колес, мм 1,76 ±0,8 3
Повздовжній схил шкворня назад, °(лівий, правий). 3 2,5 / 2,5
Поперечний схил шкворня, ° (лівий, правий) 8"±15' 7,9°/7,9°
Максимальний кут повороту колеса, °. 45° 45733°

Висновок. Згідно отриманих даних необхідно регулювати сходження колес.Лабораторна робота №1 4

Тема: Технічне обслуговування кодової частини гусеничних машин.

Ціль: Навчитись ТО ходової частини машин на гусеничному ході.

Обладнання та інструмент: Трактор ДТ-75М, лінійка для вимірювання провисання гусениці, пристосування КИ-4850, набір гайкових ключів.

В наслідок проведення роботи було виявлено, що провисання гусеничного ланцюга склало 50мм, що є нормою.

При вимірюванні зазорів в сполученнях отримано слідуючи дані:

— радіальний зазор в сполученні цапфа-втулка каретки склав 1,5мм;

— вісьовий зазор при переміщенні каретки склав 1мм;

— вісьовий зазор в підчіпниках опорних катків склав 0,3мм;

— радіальний зазор в сполученнях вісі кочення каретки склав 0,6мм;

— вісьовий зазор в підчіпниках піддержуючих роликів склав 0,3мм;

— вісьовий зазор в підчіпниках направляючих коліс склав 0,4мм.

Висновки: Вказані зазори знаходяться в нормальних межах за виключенням зазору в підчіпниках піддержуючих роликів, які потребують заміни.


Лабораторна робота № 1 5

Тема: Технічне обслуговування системи, управління пневмоколісних машин.

Мета: Навчитися навичкам регулювання підчипників черв'яка, сполучення ролика з черв'яком рульового механізму, а також частковому регулюванню гальмів.

Обладнання та інструмент: Автомобіль ГАЗ - 3307, набір інструментів, домкрат.

В наслідок виконання робіт було виявлено значний люфт вала черв'яка. При регулюванні була залишена тонка прокладка під нижньою кришкою рульового механізму. Таким чином люфт було усунено.

При перевірці технічного стану сполучення черв'як - ролик було виявлено зазор, який перевищував нормативний. Зазор було відрегульовано в межах 0,3 мм регулюючим гвинтом. Зусилля при оберті рульового колеса склало 1,9 кгс.

При перевірці зазору між накладкою і гальмовим барабаном було виявлено збільшену величину вказаного зазору. Зазор було відрегульовано ексцентриками, при випробуванні якості регулювання значного нагрівання барабану не було виявлено.

Висновок: Я навчився виконувати регульовані роботи рульового механізму, а також часткове регулювання гальмів.


Лабораторна робота №1 6

Тема: Технічне обслуговування системи управління гусеничних машин.

Мета: Навчитися технічному обслуговуванню системи управління тракторів ДТ-75 і Т-150.

Обладнання та інструмент: Трактор ДТ-75 і Т-150, набір інструменту, шаблони для вимірювання.

Внаслідок виконання роботи було виявлено:

— порушення вільного ходу важелів керування трактором ДТ-75;

— відхилення зазорів від нормативного між стрічкою та барабаном планетарного механізму трактора ДТ-75;

— відхилення зазорів між стрічкою і гальмовим барабаном трактора Т-150;

Після проведення роботи було відрегульовано:

— зазор між стрічкою та барабаном планетарного механізму трактора
ДТ-75; склав 1,5-2 мм;

— вільний хід важелів керування трактором ДТ-75 після регулювання склав 80-100 мм;

— зазор між стрічкою та гальмовим барабаном склав 1,5-2 мм.

Висновок: Я навчився виконувати регульовочні роботи з механізмів керування гусеничних машин.


Лабораторна робота №1 7

Тема: Технічне обслуговування елементів керування гідро рушія.

Обладнання і інструмент. Екскаватор ЄО-4121, трьох секційний і чотирьох секційний гідро розподільники, клюючи 14 і 19, допоміжний пульт екскаватора.

Ціль: Навчити студентів навичкам технічного обслуговування елементів керування гідро рушія.

Визначення технічного стану гідро розподільника:

- робоча швидкість золотника - в нормі;

- поворот платформи - в нормі;

- заклинювання золотника - не встановлено;

- тиск насоса - в нормі.

В результаті випробування виявлено:

- тиск настроювання запобіжного клапана 14 , мал 2 складає 220 кгс/см2 для трьохсекційного гідророзподільники;

- тиск настроювання запобіжного клапана 21, мал 4 складає 220 кгс/см2 для чотирьохсекційного гідророзподільника;

- тиск настроювання перепускних клапанів робочої секції 3, мал 2 складає 160 кгс/см

- тиск настроювання перепускних клапанів робочої секції 9 рушія правої гусениці мал 4 (переднього клапана - рухом важеля вперед, заднього - рухом важеля назад);

- тиск настроювання кожного із них складає 200 кгс/см2 таким чином потреби в регулюванні клапанів не виникає;

- тиск настроювання напорного золотника керування гальмами знаходиться в межах 18 кгс/см2 .

В цьому випадку потреби в регулюванні клапанів не виникає.

Висновок: Я навчився перевіряти і регулювати тиск настроювання запобіжних і перепускних клапанів розподільників, а також перевіряти і регулювати тиск напорного золотника гідросистеми управління гальмами.


Лабораторна работа №1 8

Тема: Технічне обслуговування елементів силового обладнання гідро приводу.

Мета: Навчити студентів навичкам ТО силового обладнання гідроприводу.

Перевірка роботоздатності насоса по циркуляції робочої рідини в гідросистемі відхилень не виявлено. Внаслідок визначення оцінки робочого циклу гідросистеми екскаватора ЕО-3322 отримаю:.

Тривалість робочої системи складає 17с. Осадження штоків гідроциліндрів складає: для стріли 0,93мм/с, для ковша 0,041 мм/с.

При випробуванні гідроциліндра трактора Т-150 на стенді виявлено: Міцність гідроциліндра при тиску 24 МПа забезпечення:

- наявність внутрішніх витіків при тиску 16 МПа на протязі 1 хв;

- не перевищює 2,34см /хв.

При випробуванні шестерневого насосу НМШ-50 виявлено: Тиск на виході з насосу складає 1,6 МПа, об'ємна подача - 31,9 л/хв.

Висновок: Я навчився випробувати силові елементи гідроприводу.Лабораторна робота 19

Тема: Технічне обслуговування дробильних і сортувальних машин.

Ціль: Навчити студентів навичкам техпічлого обслуговування установи середнього дроблення.

Обладнання та інструмент: Установа дроблення КДМ-2200, набір гаєчних ключів, набір рідинних манометрів, відро мірне, лебідка вантажна.

ТО системи мащення установи дроблення. Перевірити стан приладів системи мащення:

Фактично Норма
Насосний агрегат: - наявність стуків Не виявлено Стуків не повинно бути
Нагрів насосу Не виявлено В межах допустимого
Тиск, який видає насос Низького тиску не виявлено В межах допустимого
Перепускний клапан: Наявність шуму Наявність шуму не виявлено Шум відсутній

Перевірка роботоздатності установи дроблення

В результаті перевірки роботоздатності установи дроблення виявлено:

- конічні шестерні не гуркотять в робочому режимі;

- температура мастила в системі коливається;

- тиск мастила в системі встановлено в межах 0,2-1,2 кгс/см ;

- течі через ущільнення не виявлено;

- в результаті перевірки насоса на продуктивність відхилень не помічено;

- не спостерігається різких витрат електроенергії.

Висновок: На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, установа дроблення знаходиться в задовільному стані.


Лабораторна робота №1.

Тема: Діагностика ДВЗ прослуховуванням стетоскопами.

Мета: Навчити студентів навичкам прослуховувати та визначити тезнічний стан двигуна.

Обладнання, інструмент, прилади.

Послідовність роботи.

Запустити двигун ЯМЗ-238Н і за допомогою стетоскопа прослухати місця що показані на мал. 1. Дані про прослуховування двигуна і висновки занесено в таблицю. 1.

Таблиця 1. Дані з прослуховування двигуна та висновки.

Обслуговування

сполучень

(спряжения)

Прийоми прослуховування Ознаки Несправності Спосіб усунення
По всій висоті Сильний глухого Збільшений, вище Поточний ремонт
циліндра на тону стук схожий допустимого
Поршень-циліндр малих обертах з на звук тремтіння, зазор
переходом на який є між поршнем і
номінальні непостійним гільзою
Поршневе кільце На нормальних Ознак не Несправностей не
канавка на поршні обертах, потім на малих виявлено виявлено
Колінчастий вал - Від сторони, яка Глухий звук Знос або Заміна вкладиша
шатунний протилежна середнього тону середнього тону
підшипник газорозподільному механізму, зазор розподілення в ВМК до НМК в зоні поршневого пальця (для усіх циліндрів). Спочатку на малих обертах, а потім при нормальних обертах.

Висновок: В наслідок проведеної роботи я навчився визначати несправності двигуна прослуховуванням за допомогою стетоскопа.


Лабораторна робота №2

Тема: Діагностика ДВЗ за загальним станом кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів і циліндро - поршневої групи.

Мета: Навчити студентів діагностиці ДВЗ за загальним станом КШМ, ГРМ,

ЦПГ.

Прилади і обладнання, інструмент.

Двигун ЯМЗ-238Н, установа компресорно-вакуумна КИ-13907, устрій КИ-11140, компресометр, набір гайкових ключів.

Хід роботи:

1. Прогріти двигун.

2. Зафіксувати колінчастий вал від провертання.

3. Установити в отвір форсунки устрій КИ-11140.

4. З'єднання рукав установи КИ-13907 з устроєм КИ-11140. Визначити стан сполучення верхньої і нижньої головки шатуна.

5. За допомогою компресометра визначити компресію кожного циліндра.

В наслідок виконання робіт визначено наступне:

Загальний зазор в головках шатуна не перевищує 0,3 мм. Це означає задовільний стан сполучень верхньої і нижньої головок шатуна.

При визначенні компресії двигуна, відхилень компресії двигуна від нормативних не визначено. Воно складає 3 Мпа.

Висновок: В наслідок виконання роботи виявлено, що сполучення КШГ, стан ЦПГ і ГРМ знаходиться в задовільному стані.Лабораторна робота №3

Тема: Діагностика систем мащення, охолодження і живлення.

Мета: Навчитись навичкам діагностування системи мащення, охолодження і живлення.

Обладнання та прилади: Двигун СМД-62, автостетоскоп, секундомір, прилад КИ-5472, прилад для перевірки системи охолодження, прилад КИ-9917.

Внаслідок діагностування систем двигуна було виявлено:

1. При прослухуванні автостетоскопом від центробіжного очисника масла було виявлено, що після зупинки двигуна фільтр обертався на протязі однієї хвилини.

Висновок: відцентробіжний фільтр очищення масла знаходиться взадовільному стані.

2. При підключенні приладу для перевірки системи охолодження було виявлено, що повітряний і парові клапани пробки розширювального бачка знаходяться в задовільному стані, система охолодження взагалі герметична.

3. При перевірці стану форсунок приладом КИ-9917 виявилось, що тиск форсунки склав 14 МПа, а при перевірці герметичності за 20 секунд тиск змінився на 2 МПа.

Висновок: Форсунка непрацездатна і потребує регулювання на тиск вприскування (17МПа) і заміну розпилювача.


Лабораторна робота №4

Тема: Діагностика технічного стану основних систем машин.

Кран стріловий автомобільний КС-3577-3 на базі автомобіля МАЗ. Внаслідок випробування гальмової системи отримано:

1. Падіння тиску повітря в гальмової системи за 15 хвилин складає 0,05 МПа.

2. Гальмовий шлях автомобіля не перевшнюе 19,5 м, розворот при гальмуванні автомобіля дорівнює не більше, як 8°.

3. Стоянкові гальма забезпечує нерухомий стан автомобіля при укліні 31 %.

Висновок: Гальмова система автомобіля знаходиться в нормі."

Діагностика системи світла та освітлювальних приладів.

Інструмент і обладнання. Крав стріловий автомобільний КС-3577-3 (МАЗ), реглоскоп К-310. Внаслідок випробування отримані слідуючи результати:

- розміщення світлотіньової межі на екрані в нормі;

- сила світла в контрольних точках екрана складає 750 кд, протитуманні фари 625кд;

- частота випромінювання (проблисків), знаходиться межах 120 проблесків в хв. для показників поворотів.

Діагностика рульового керування.

Інструмент і обладнання. Прилад К-401. Кран автомобільний стріловий. Внаслідок визначення вільного люфт рульового керування отримано вказаний люфт в межах 20°.

Висновок: Рульове керування знаходиться в нормі.

Діагностика димності відпрацьованих газів.

Інструмент і обладнання. Димомір МД-01, кран автомобільний стріловий. Внаслідок визначення параметрів димності отримано:

- вільне прискорення 40%;

- максимальна чистота обертів 15%.

Висновок: система живлення дизельного двигуна працює в межах ГОСТ-21393-


Діагностика гідросистеми крана.

Інструмент і обладпашія. Крап гідравлічний стріловий КС-3577-3, секундомір. Внаслідок випробування гідросистеми машини отримано:

- наявність циркуляції робочої рідини в системі бак-насос-розподшьник-бак;

- відсутність піни і підпікань робочої рідаши гідравлічної системи;

- відсутність нагріву гідро лінії аксиально-порошкового 'насоса на відстані 100-150 мм;

- відсутність нагріву гідро лінії гідроциліндрів;

- відсутність шуму в гідросистемі вказує на справний стан гідро клапанів.

Висновок: Стан гідросистеми крала КС-3 5 77-3 знаходиться в задовільному стані.


. Лабораторна работа №5.

Тема: Регулювання теплових зазорів ГРМ ДВЗ.

Ціль роботи: Навчити студентів регулювання теплові зазори ГРМ ДВЗ.

Обладнання і інструмент: Двигун КАМАЗ.-740, двигун Д-130, викрутка
ключ гаєчний, набір щупів, ломік.

Таблиця 1. Величина зазорів в двигуні КАМАЗ-740.
Найменування Нормативний зазор, мм. Зазори після регулювання, у відповідних циліндрах, мм.
1 2 3 4 5 6 7 8
Впускний клапан 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3' 0,3 0,3 0,3 03
Випускний клапан 0,3 0,3 0,3 "0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Таблиця 2: Величини зазорів в двигуні Д-130

Д-130

Нормативний, мм. Зазори після регулювання, у відповідних циліндрах.
1 2 3 4
Впускний клапан 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Випускний клапан 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Зазор в механізмі декомпресора впускного клапана 0,45 - 1 0,5 0,5 0,5 0,5

Висновок: Я навчився при проведенні лабораторної роботи регулювати зазори в клапанному механізмі.


Лабораторна робота №6.

Тема: Технічне обслуговування систем мащення ДВЗ.

Ціль: Навчити студентів технічному обслуговуванню системи мащення двигуна СМД-62.

Обладнання та інструмент. Двигун СМД-62 стенд для випробування КИ-14211, набір гайкових ключів.

1. Внаслідок перевірки якості мастила було виявлено, що якість мастила задовільна.

2. При перевірці працездатності фільтра було виявлено, що фільтр тонкого очищення не працює.

3. Після розбирання і миття фільтру при випробуванні, на стенді було виявлено:

- перепускний клапан відкривався при тиску 0,75 Мпа.

- витрата масла через фільтр - 40 л/хв. Тиск на вході 0,75 Мпа.

- тиск за фільтром 0,3 - 0,35 Мпа.

Висновок: Я навчився обслуговувати систему мащення двигуна СМД-62.

Похожие работы

 • Расчет колес конического редуктора

  Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет кафедра ДМ і ПТМ Розрахунково-графічне завдання № 2 «Розрахунок клинопасової передачі»

 • Правові основи функціонування трубопровідного транспорту

  Курсова робота з дисципліни „Транспортне право” на тему: Правові основи функціонування трубопровідного транспорту Зміст Вступ 1. Трубопровідний транспорт: поняття , структура системи та види.

 • Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

  Міністерство транспорту України Київський університет економіки і технологій транспорту Кафедра: “Економіка підприємств транспорту”

 • Статистика ДТП в Новосибирской области

  Зауваження див. по тексту. Оцінка 12. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВельно-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 • Транспортна система України 4

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ І МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил

 • Розрахунок фінансових показників та економічної ефективності перевезень

  МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ ГОРЛІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУРСОВА РОБОТА ОПП.КР. 01.0.00.00.ПЗ

 • Планування у транспортному комплексі України

  Транспорт як одна з найважливіших галузей суспільного виробництва. Основні показники роботи транспортної системи України. Державне управління в галузі транспорту, планування і оптимізація його роботи. Модель планування вантажних залізничних перевезень.

 • Організація роботи автостанції

  Призначення, загальне положеня автостанція №1. Організація перевезень пасажирів на міжміських маршрутах. Контроль за дотриманням заходів по забезпеченню безпеки руху транспорту і пішоходів на території автостанції та надання різних послуг пасажирам.

 • Переваги спеціалізованих виробництв з обслуговування і ремонту автомобілів

  Зосередження видів робіт по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів, спеціалізація технологічного устаткування і виконавців. Форми спеціалізації: предметна, агрегатна, подетальна, технологічна, функціональна. Основні показники технічної служби.

 • Організація руху видів транспорту

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Факультет Менеджменту Кафедра транспортних систем і логістики