Referat.me

Название: Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

Вид работы: курсовая работа

Рубрика: Транспорт

Размер файла: 134,94 Kb

Скачать файл: referat.me-338680.docx

Краткое описание работы: Міністерство освіти і науки України Барський автомобільно-дорожній технікум Національно транспортного університету Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

Міністерство освіти і науки України

Барський автомобільно-дорожній технікум

Національно транспортного університету

Організація будівництва ділянки дороги ІІІ категорії

в Полтавській області

Пояснювальна записка

ПД. 5.092.118.06

Виконала студентка

групи 4Д – 124

Ільїна К.Г.

Перевірив(ла) викладач

Броновіцька Н.А.

Бар 2005


Зміст

1. Загальна частина

1.1.1 Природньо - кліматична характеристика району

1.1.2 Клімат

1.1.3 Рельєф

1.1.4 Грунти

1.1.5 Гідрологія

1.2 Адміністративно господарська характеристика

1.2.1 Промисловість

1.2.2 Сільське господарство

1.2.3 Транспорт

1.3 Значення автомобільної дороги

1.4 Таблиця технічних показників

1.5 Зведена відомість об’ємів робіт

2. Штучні споруди

2.1 Організація будівництва залізобетонних труб

2.2 Організація будівництва мостів

3. Земляне полотно

3.1 Визначення строків виконання робіт та швидкості потоку

3.2 Організація виконання лінійних земляних робіт

3.3 Визначення середньої відстані транспортування грунту з бокових резервів у насип

3.4 Графік розподілу

3.5 Технологічна послідовність процесів спорудження земляного полотна.

4. Дорожній одяг

4.1.Конструкція дорожнього одягу

4.2. Визначення зон обслуговування виробничих підприємств

та середньої відстані транспортування матеріалів

4.3. Технологічна послідовність будівництва шарів дорожнього

одягу

5. Укріплювальні і упоряджувальні роботи

5.1. Укріплення земляного полотна і русел водостоків

5.2. Облаштування дороги та огородження

6. Техніка безпеки та охорони навколишнього середовища

6.1. Техніка безпеки на земляних роботах

6.2. Техніка безпеки на будівництві дорожнього одягу

6.3. Техніка безпеки на будівництві штучних споруд

6.4. Охорона навколишнього середовища


1. Загальна частина. Вступ

Автомобільні дороги відіграють велику роль в транспортній системі народного господарства країни. Створення широко розгалуженої впорядкованої мережі автомобільних доріг має першочергове значення, оскільки від дорожніх умов у значній мірі залежить вартість перевезення вантажів і продуктивність автомобільного транспорту.

Сучасні автомобільні дороги повинні забезпечувати безпеку автомобільного руху, враховуючи при цьому психофізичні особливості сприйняття водіями дорожніх умов. Повинні бути підвищені і вимоги до зручності руху по дорогах. З урахуванням все більш повного задоволення постійно зростаючих матеріальних і духовних потреб людей, різкого зростання пасажирських перевезень по дорогам, на них створюється широка мережа станцій технічного обслуговування, заправочних станцій, мийочних пунктів, мотелів, автостанцій, кемпінгів, майданчиків відпочинку, гаражів та інших об‘єктів для обслуговування проїжджаючих і транспортних засобів. Побудова біля доріг споруд обслуговування руху скорочує неорганізовані зупинки автомобілів, що сприяє збереженню природи в придорожній полосі.


1.1 Дорожньо-кліматична характеристика району проектування

1.1.1 Клімат

Помірно континентальний. Зима помірно холодна, літо тепле. Перемінна температура січня -6.5-7.5 С , липня +20-25 С. Тривалість без морозного періоду 162-182 дні. Опадів випадає 450-565 мм на рік, переважно в теплий період року.

1.1.2 Рельєф

Територія області займає Придніпровську низовину. Поверхня рівнинна, має нахил на південний захід. У північно східній частині виділяється Полтавська рівнина. Поширенні яри і балки.

1.1.3 Грунти

70% території займають чорноземні грунти. Трапляються сірі лісові і опідзолені. Більша частина області лежить у лісостеповій зоні. Ліси займають 7.5% території. Також місцями є торфово-болотні і опідзолені грунти.

1.1.4 Гідрологія

По території області протікає 89 річок, загальна довжина яких становить 5433км. Найбільші річки- Дніпро і його притоки Ворскла, Сула, Плес. На півдні і південному заході розташовані Кременчуцьке і Дніпродзержинське водосховище. Багато штучних водойм і озер, загальна площа, яких становить 21тис га.

1.2 Адміністративно–господарська характеристика

1.2.1 Промисловість

Область належить до індустріально – аграрних. Промисловість у сукупному валовому обсязі продукції, яка виробляється в області, становить близько 67%. Провідні галузі: залізорудна, паливна, машинобудівна, легка. Всього в області випускають понад 3 тис. найменувань промислової продукції. Це – автомобілі КрАЗ, магістральні, вантажні, залізничні вагони, електродвигуни, газорозрядні лампи технологічне улаштування для легкої і харчової промисловості. Інтенсивно розвивається гірничорудна і харчова промисловість.

1.2.2 Сільське господарство

Агропромисловий комплекс має розвинуті галузі харчової промисловості, цукрово - буряківниче виробництво, зернове господарство і м’ясо – молочне тваринництво. У сільськогосподарському виробництві використовується 2млн 180тис 700га землі. Найбільш поширенні грунти чорноземи, які займають 90% площі.

Провідними культурами є озима пшениця, цукрові буряк, соняшник. Традиційною галузю є тваринництво.

1.2.3 Транспорт

Довжина залізниць загального користування 1124км. Територією Житомирської області проходять залізничні магістралі Київ – Брест, Київ – Львів, Ленінград – Одеса. Залізничні вузли – Житомир, Коростень, Бердичів, Новоград – Волинський, Овруч.

Довжина автошляхів – 8.0тис.км. в тому числі 5.4тис.км. з твердим покриттям. Головні автомагістралі: Київ – Львів, Ленінград – Ізмаїл. Через територію області проходить нафтопровід „Дружба”.

1.3 Значення автомобільної дороги

Якщо проаналізувати теперішній стан дорожньої мережі України, то слід відзначити, що потрібно не лише нове будівництва автомобільної дороги, а й капітальна реконструкція.

Автомобільні дороги – це важливий фактор економічного і соціального розвитку суспільства. За призначенням автомобільна дорога в усьому її комплексі є транспортною, і як транспортна споруда, має задовольняти вимоги автомобільного транспорту, тобто економічність, безпеку і комфортність руху, а також потреби народного господарства.

1.4. Таблиця технологічних показників

№ п/п

Назва показника

Одиниці вимірювання

Категорія дороги

IV

1

Інтенсивність руху

Авто/добу

150-1500

2

Розрахункова швидкість

Км/год.

100

3

Найменші радіуси кривих в плані

М

600

4

Кількість смуг руху

Шт/км.

2

5

Ширина смуги

М

3

6

Ширина проїзної частини

М

6

7

Ширина узбіччя

М

2

8

Ширина зупинкової смуги

М

9

Ширина укріпленої смуги узбіччя

М

0,5

10

Найменша ширина розділювальної смуги

М

11

Ширина укріплювальної смуги на розділювальній смузі

М

12

Найменша ширина земляного полотна

М

10

13

Найменша відстань видимості:

- для зупинки авто

- зустрічного авто

М

200

350

14

Найбільший поздовжній уклон

50

15

Радіус вертикальних кривих

- вгнутих

- опуклих

М

3000

10000

1.5 Зведена відомість

Для складання зведеної відомості об‘ємів робіт необхідно скласти додаткові відомості. Ці відомості складаються на основі даних завдання і курсового проекту з проектування автомобільної дороги і аеродромів.


1.5.1 Підрахунок об‘ємів лінійних земляних робіт

Таблиця 1.5.1

Пікети

Об‘єми земляних робіт насипів без врахування Кт

Робочі об‘єми земляних робіт з урахуванням Кт

0…30

15538

30-75

90000

90000 · 1,1 = 99000

81-130

78800

78800 · 1,1 = 86680

136-182

95000

95000 · 1,1 = 104500

188-240

84000

84000 · 1,1 = 924000

246-292

84500

84500 · 1,1 = 92950

297-336

99200

99200 · 1,1 = 109120

341-350

12600

12600 · 1,1 = 138468

Всього

723118

Пікети

Об‘єми земляних робіт всього м3

У тому числі по відстані проведення, м

100

200

300

400

500

75-81

52910

26400

26510

130-136

63360

46200

17160

182-188

84150

42350

41800

240-246

69850

45100

24750

92-297

69410

36300

33110

336-341

60280

27280

16500

16500

Всього

337490

132330

209220

58410

1.5.2 Відомість об’ємів зосереджених земляних робіт

1.5.3 Відомість штучних споруд

ПК

Круглі залізобетонні труби, l м

Збірні залізобетонні мости

d = 1м

d = 1м · 2

d = 1,5м

d = 1,5м · 2

d = 2м

44+70

15

63+00

18

78+00

1х21м

94+00

17

107+00

16

118+50

18

133

1х18м

154

16

171

17

185+00

2х15=30м

201+50

18

220+00

19

243+00

1х24м

261+50

17

278+40

18

294+50

2х15=30м

310

15

324+50

16

338+50

2х14=28м

346+00

18

Всього

68

80

90

151

1.5.4. Зведена відомість об‘ємів робіт

№ п/п

Найменування робіт

Одиниці вимір.

Кількість один.

1

Побудова залізобетонних мостів

шт./пм

6/51

2

Побудова круглих залізобетонних труб

d = 1м х 2

d = 1,5м

d = 1,5 · 2м

d = 2м

шт./пм

4/68

5/80

5/90

3

Зосереджені земляні роботи:

Всього:

В тому числі по відстані перевезення:

l = 100м

l = 200м

l = 300м

l = 400м

l = 500м

м3

399960

-

-

132330

209220

58410

4

Лінійні земляні роботи

м3

1728852,6

5

Влаштування підстиляючого шару з піска h = 20 см

см

34849/278792

6

Улаштування основи нижнього шару із щебеню h = 18 см

пм/ м2

34849/278792

7

Улаштування основи верхнього шару полегшеного просочення h = 6 см

пм/ м2

34849/278792

8

Улаштування покриття з дрібнозернистого асфальтобетону h = 6 см

пм/ м2

34849/278792

9

Укріплення укосів земляного полотна

а) Посівом трав

б) Незв’язні бетонні плити h = 8 см на шар щебеня.2

в) Одиничне мощення h = 0,15 м на соломі

м2

9600

2200

10

Встановлення залізобетонних дорожніх знаків з кріпленням металевих щитків

а) З бетонними блоками в основі стовпів

шт.

310

11

Огородження дороги:

а) Залізобетонні тумби з встановленням автомобільним краном

б) Залізобетонні парапети

в) трасове загородження ділянки по 35м

г) огородження із сталі на залізобетонних стовпах..

шт.

шт.

пм.

пм

750

640

530

360

12

Будівництво комплексів, лінійних, будівель-комплексів лінійних майстрів на 7,28км.

шт

2


2. Штучні споруди

2.1 Організація будівництва залізобетонних труб

Згідно завдання необхідно побудувати залізобетонні труби.

Будівництво залізобетонних труб буде виконуватися до будівництва земляного полотна.

Склад загону для будівництва труб такий:

- Бульдозер ДЗ – 42 1 шт.

- Автокран КС-2561 1 шт.

- Самохідний пневмокаток ДУ-16В 1 шт.

- Електротрамбовки ІЕ – 4502 1 шт.

ІЕ – 4505 1 шт.

- Електростанція ЕСД – 5 – Т/250 1 шт.

- Бітумний котел 1 шт.

- Лебідка такелажна 1 шт.

- Електровібратори С – 116 2 шт.

- Компресор ЗІФ – 5ВКС 1 шт.

- Будівельні робочі 6 чол.

- Мотористи і машиністи 4 чол.

Потреба в загоназмінах приймається за таблицею в залежності від діаметра труб [1] с 19т. 3.1.

Тривалість будівництва залізобетонних труб розраховуємо за формулою:

де: - строк будівництва труби;

- трудоємність будівництва 1см2 фундаменту і тіла труби;

- трудоємність улаштування уголовків;

- трудоємність укріплювальних робіт.

Виконуємо розрахунки і всі дані заносимо в таблиці

Таблиця2.1

Отвір труби

Трудоємкість будівництва

Трудоємкість влаштування 2 оголовок

Трудоємкість укріплювальних робіт.

1,0

0,2

4,11

2,8

1,0х2

0,4

5,85

3,9

1,5

0,3

5,50

3,8

1,5х2

0,6

7,72

5,2

2,0

0,35

6,92

4,6

Виконуємо розрахунки в табличній формі

Таблиця2.2

ПК

D труби

Довж. труби

Кількість загоно змін

Число р. З.

63+00

1х2

18

16,95

8

171

1х2

17

9,75

5

261+50

1х2

17

9,75

5

324+50

1х2

16

16,15

8

44+70

1,5

15

13,8

7

107+00

1,5

16

14,1

7

154

1,5

16

14,1

7

201+50

1,5

18

14,25

7

310

1,5

15

13,8

7

94+00

1,5х2

17

23,12

12

118+50

1,5х2

18

23,72

12

220+00

1,5х5

19

24,32

12

278+40

1,5х2

18

23,72

12

346+00

1,5х2

18

23,72

12

2.2 Організація будівництва залізобетонних мостів

В проекті є малі залізобетонні мости, які будуть будуватися послідовно таким загоном:

- копрова установка з дизель молотом С-330 1 шт.

- стріловий самохідний кран КС – 4362 1 шт.

- лебідки привідні вантажопідйомність 2,5т 2 шт.

- компресор ЗІФ – 5ВКС 1 шт.

- кран СКГ – 30 1 шт.

- електрозварювальний апарат 1 шт.

- візки вантажні 2,5т 2 шт.

- автомобільний кран К – 4571 1 шт.

- електростанція ЕСД – 5 – Т/250 1 шт.

- електротрамбовки ІЕ –4502 2 шт.

- робочі і вантажники 20 осіб

Місце розташування мостів

Довжина і число прольотів

Строк будівництва в змінах

Строк будівництва в днях

78+00

1 х 21

21/0,7=30

15

133

1х18

18/0,7=26

13

185+00

2х15=30

30/0,7=43

22

243+00

1х24

24/0,7=34

17

294+50

2х15=30

30/0,7=43

22

338+50

2х14=28

28/0,7=40

20

Всього

151

216

109

3. Земляне полотно

3.1 Визначення розробки швидкості потоку

Швидкість потоку для лінійних земляних робіт і для дорожнього одягу визначається за формулою:

де L – довжина дороги, м

Тсер – тривалість будівництва дороги, днів

де Тк – календарна тривалість будівництва, днів

Тв – вихідні і святкові дні

Тn – дні з поганою погодою в цьому періоді

Тр – період розгортання потоку

Кзм – коефіцієнт змінності (Кзм = 2)

Табл. 3.1.1

Назва місяців

Число календарних днів

Число вихідних і святкових

Число неробочих днів при оптимальних атмосферних умовах

Число робочих днів по місяцях

Січень

31

7

3

21

Лютий

29

4

3

21

Березень

31

5

3

23

Квітень

30

4

3

23

Травень

31

7

3

21

Червень

30

6

3

21

Липень

31

5

3

21

Серпень

31

5

3

21

Вересень

30

4

3

23

Жовтень

31

5

3

23

Листопад

30

4

3

23

Грудень

31

4

3

24

3.1.2. Допоміжна таблиця строків розгортання робіт

Табл. 3.1.2

№ п/п.

Назва робіт

Назва захваток

Кількість захваток

Кількість змін для розгортання

Технологічні роз

Заділи в змінах

Розриви між початком робіт

в змінах

в днях

1

Лінійні земляні роботи

Зрізання рослинного шару, улаштування земляного полотна в 2 шари, відсипання узбіччя, ущільнення кожного шару, опоряджувальні роботи

8

8

-

2

10

5

2

Влаштування підстиляючого шару з піску

Вивіз піску і його розрівнювання, ущільнення піску з поливанням водою

2

2

-

2

4

2

3

Улаштування щебеневої основи.

Вивіз щебеню і його розрівнювання, ущільнення щебеня з розклинюванням і поливанням водою

2

2

-

2

4

2

4

Улаштування покриття по способу полегшеного просочення.

Підготовка основи, вивіз щебеня 1 фракції і розподілення її самохідним розподілювачем, ущільнення щебеня 1 фракції. Розлив бітуму, розподілення щебеня ІІ фракції і ущільнення. Розлив бітуму, розподілення щебеня ІІІ фр. і ущільнення. Розлив бітуму, розподілення щебеня ІІІ фр. і ущільнення

5

5

10

2

20

10

5

Улаштування одношарового покриття з дрібнозернистого а/б

Підготовка основи. Вивіз а/б, його укладання і ущільнення

2

2

-

2

4

2

3.1.3 Строки виконання робіт

Табл. 3.1.3

№ п/п.

Найменування технологічних операцій

Група робіт

Час розгортання

Можливі строки виконання

Прийняті строки виконання

1

Підготовчі роботи

27.04

02.08

2

Будівництво з/б труб

3

Будівництво з/б мостів

4

Лінійні земляні роботи

І

5

21.03

10.11

08.05

13.08

5

Влаштування підстиляючого шару з піску

1

2

10.05

22.08

6

Улаштування основи шару із щебеня

1

2

13.05

26.08

7

Улаштування основи шару полегшеним просоченням

3

10

17.05

30.08

8

Улаштування покриття з дрібнозернистого а/б

3

2

28.05

12.09

9

Облаштування дороги і опоряджувальні роботи

09.06

23.09

Тср = [Тк – (Тр + Тв + Тн )] · Кзм

Тн – 10 днів 22 241

Тв – 22 день х 31

Тр – 19 день х = 2,8

Тк = 106

Тср = [106 – (22 + 10 + 19)] ·2 = 110 змін

V=тон

3.2. Організація виконання лінійних земляних робіт

Загальний об‘єм лінійних земляних робіт складає 788352,6 м3

Ці роботи необхідно виконати за 110змін або 55 днів.

Змінний об‘єм лінійних земляних робіт:

Щоб вибрати машинно дорожній загін необхідно знати середню висоту насипу, для цього визначаємо довжину лінійних земляних робіт:

Lлін.з.р. = L – Lзос.з.р.

Де L – довжина дороги

Lзос.з.р. – довжина зос.з.р.м.

Lлін.з.р. = 35000 – 3300 = 31700 м

Визначаємо швидкість потоку для виконання лін. зем. роб.

Визначаємо площу поперечного перетину насипу за формулою

Глибина корита буде дорівнювати сумі всіх шарів дорожнього одягу:

h = 18 + 20 + 6 + 5= 49см = 0,49м

Крутизна укосів буде прийматись m = 3, n = 3, ширина земляного полотна В = 12м

ВН + m · H2 - b · h = φ

12 · Н + 3 · H2 – 8· 0,49 = 22,6

12Н + 3H2 = 19,21

Н=

х = (12 + 21,50)/6

х = 5,58

х = (12 – 21,50)/6 = - 1,58

Перевірка

12· 1,58+ 3 · 5,58 = 22,6

22,5= 22,6

Середня висота насипу дорівнює h = 1,58м, вносимо поправку на зрізання рослинного шару товщина якого 0,20см, середня висота насипу з урахуванням рослинного шару зрізання Нн = 1,58 + 0,20 = 1,78м.

Висота насипу до дна корита дорівнює Нн до дн. кор = 1,78 – 0,49 = 1,29м

Розраховуємо об‘єм грунта кожного шару

Vгр = Sтр · Kущ · Vвр

Об‘єм першого шару:

Узбіччя

Об‘єм на зміщення рослинного шару дорівнює:

Перевірка:

3.4 Графік розподілу земляних мас

При розподілі земляних мас з приблизно однаковим об‘ємом земляних робіт необхідно знати однакові бокові резерви. На ділянці вибираємо пікетів. Визначаємо на графіку ділянки з приблизно однаковими об‘ємами.

Визначаємо середню величину об‘єму грунту на кожному пікеті з точністю до 1м3 . Для побудови графіку, розраховуємо ширину бокового резерву за формулою:


Глибину резерва приймаємо в залежності від висоти насипу.

Для кожної ділянки будуємо поперечний профіль і переносимо в масштабі на план.

3.5. Технологічна послідовність процесів улаштування земляного полотна

№ п/п

Найменування технологічних операцій і машин

одиниці вим.

об‘єм робіт

продукт. машин

кільк м-зм

посил на норми

1

Зрізання рослинного шару першої групи важкості розробки бульдозером ДЗ-186 з переміщенням його за межу відводу на середню відстань до 0,2м.

S = 33 · 139 = 4587 · 0,18 = 826

19,55 – 1000

8 – х

х = 409

м2

1437

322

4,5

1-24-6

1-24-9.

2

Розробка грунту в боковому резерві бульдозером ДЗ-186 з переміщенням його на середню відстань до 0,2м для відсипки насипу товщиною

9,35 - 1000

8 – х

х = 855

м3

2268

855

2,6

1-24-5

3

Розробка грунту бульдозером ДЗ-186 50% на середню відстань до 20м

9,35 – 1000

8 – х

х = 855,6

2268 0,2=453,6

м2

453,6

855,6

0,53

1-24-5

4

Ущільнення першого шару котком ДУ-31А за 16 проходів по сліду.

13,36 – 1000

8 – х

х = 598,8

м3

2268

598,8

3,8

212-0906

5

Розробка грунту в боковому резерві бульдозером ДЗ-186 з переміщенням його на відстань до 20м для відсипки насипу товщиною

м3

2001

245

8,2

1-24-6

1-24-5

6

Розрівнення грунту бульдозером ДЗ-186 на середню відстань до 0,2м.

2001 0,2=400,2

м2

400,2

855,6

0,4

207-0906

7

Ущільнення другого насипного шару котком ДУ-31А за 6 проходів по одному сліду

м3

2001

598,8

3,34

207-0906

8

Розробка грунту бульдозером ДЗ-186 з переміщенням його на середню відстань до 20м

м3

1802

322

5,6

1-24-9

1-24-6

9

Розрівнення грунту бульдозером ДЗ-186 на середню відстань до 0,2м.

1802 0,2=360

м2

360

855,6

0,4

1-24-5

10

Ущільнення третього шару насипу котком ДУ – 31А за 6 проходів по одному сліду.

13,36-1000

8-х

м3

1802

598,8

3

1-24-5

11

Розробка грунту в боковому резерві бульдозером ДЗ-186 з переміщенням його на середню відстань до 20м для відсипання узбіч.

м3

1611

322

5

1-24-6

1-24-9

12

Розрівнювання грунту бульдозером ДЗ-168

1611 0,2=322,2

м2

322,2

855,6

0,4

1-24-5

13

Ущільнення узбіч котком ДУ – 31А за 6 проходів по 1 сліду

м3

1611

598,8

2,7

1-24-5

14

Розробка і переміщення шаруди-168 з розворотом у насип.

м

864

322

2,6

1-24-6

15

Пошарове розрівнювання грунту бульдозером ДЗ-168 зрозворотом у насип за 6 проходів по одному сліду.

169,8

855,6

0,2

1-24-5

16

Укріплення пошарове грунту бульдозером ДЗ-168 з розворотом у насип за 6 проходів по одному шару 0,25

849

598,8

1,4

1-24-5

17

Планування поверхні шару і дна резервів бульдозером ДЗ-168

Склад машинобудівельного загону

№ п/п

Назва машини і марка

Кількість машин

Коефіцієнт завантаження

Розряд машиніста

Кількість робітників

1

Бульдозер ДЗ – 168

2

Коток ДУ – 31А

3

Дорожні робітники

ІІІ

2

4

Дорожні робітники

ІІ

2

4. Дорожній одяг

4.1 Конструкція дорожнього одягу

Відповідно завдання конструкція дорожнього одягу запланована така:

а) підстиляючий шар з піску 20см.

б) основа нижній шар – щебеневий – 18см.

в) покриття по способу полегшеного просочення-6 см

г) об‘єм покриття з асфальтобетонної дрібнозернистої суміші -6см.


1- одношарове покриття з а/б дрібнозернистої суміші 6см

2 – полегшене просочення 6см

3 – основа нижній шар щебеневий 18см

4 – підстиляючий шар з піску 20см.

4.2 Визначення зон обслуговування

При визначенні межі зон обслуговування кар‘єрів рахуємо, що якість матеріалів і їх вартість буде однакова.

11+ х = 3 + (31 – х – 4)

2х = 3+31-4-11

х = 9,5

Перевірка

11+ 9,5 = 3 + (31 – 9,5 – 4)

9,5 = 9,5

Визначаємо середню дальність транспортування піску, для цього знаходимо середні величини транспортування для кожної ділянки

Визначаємо середню дальність транспортування матеріалу від залізничної станції

4.3.1 Технологічна послідовність улаштування підстилаючого шару з піску, h = 20 см

№ п/п.

Найменування технологічної операції і машин

Одиниці вимірювання

Об‘єм робіт

Продуктивність машин

Кількість маш/зм.

Посилання на норми

1

2

3

4

5

6

7

1

Транспортування піску з піщаного кар‘єру автосамоскидами ЗІЛ-ММЗ-585 на середню відстань 12км

Q = 318 · 8 · 0.20 · 1.1 · 1.03 · 1.65 = 951т

т

951

52

18,3

За розрах.

2

Розрівнювання піску автогрейдером ДЗ-40

S = 318 · 8 = 2544м2

3,64 – 1000

8 – х

х = 2197

м2

2544

2197

1,16

ш.р. 212-0202

3

Зволоження піску поливальною машиною ПМ-130 на відстань 5км з розрахунку 6% від маси грунту

Q = 47,55т

т

47,55

51,2

0,9

За розрах.

4

Ущільнення піску котком ДУ-31А за 10 проходів по одному сліду

0,82 – 1000

8 – х

х = 9756

м2

2544

9756

0,3

27-21-1 ш.р. 212-1601

Склад машинобудівельного загону

№ п/п.

Назва машин і їх марки

Кількість машин

Коеф. Зав.

Розряд машин

Кількість робітників

1

Автосамоскид ЗІЛ-ММЗ-585

19

0,96

ІІІ

19

2

Автогрейдер ДЗ-40

2

0,58

6

2

3

Поливальна машина ПМ-130

1

0,9

4

1

4

Коток ДУ-31А

1

0,3

6

1

4.3.2 Технологія улаштування шару основи з щебеню, h = 18см

№ п/п.

Найменування технологічної операції і машин

Одиниці вимірювання

Об‘єм робіт

Продуктивність машин

Кількість маш/зм.

Посилання на норми

1

2

3

4

5

6

7

1

Транспортування щебеню автосамоскидами ЗІЛ-ММЗ-585 на середню відстань 21км

Щ = 318 · 8 · 0.18 · 1.03 · 1.27 · 1,7 =1018т

т

1018

22,2

45

За розр.

2

Розрівнювання щебеню автогрейдером ДЗ-40

S = 318 · 8 = 2544м2

0,57 – 1000

8 – х

х = 14035

м2

2544

14035

0,16

27-22-1 ш.р. 212-0202

3

Укладання щебеню щебенеукладалбником ДС-54

S=318 8=2544

0,89 – 1000

8 – х

х = 8989

м2

2544

8989

0,3

27-22-1 ш.р. 212-1801

4

Укочення шару легким котком ДУ-11 масою 8тон за 10 проходів по одному сліду.

S=318 8=2544

16.64-1000

8-x

x=481

м2

2544

481

5.3

27-22-1 ш.р. 212-0906

6

Ущільнення щебеню котком ДУ-9А масою 13 тон за 10 проходів по одному сліду.

37,52-1000

8-х

м2

2544

213

11,9

ш.р. 212-0907

Склад машинобудівельного загону

№ п/п.

Назва машин і їх марки

Кількість машин

Коеф. Зав.

Розряд машин

Кількість робітників

1

Автосамоскид ЗІЛ-ММЗ-585

45

1

ІІІ

45

2

Щебенеукладальник ДС-54

1

0,3

6

1

3

Коток ДУ-11А

6

0,88

6

6

4

Коток ДУ-9А

12

0,99

6

12

5

Автогрейдер ДЗ-40

1

0,18

1

4. 5 Технологічна послідовність улаштування покриття по способу полегшене просочення, h = 6см

№ п/п.

Найменування технологічної операції і машин

Одиниці вимірювання

Об‘єм робіт

Продуктивність машин

Кількість маш/зм.

Посилання на норми

1

2

3

4

5

6

7

1

Транспортування щебеню фракції 40…70мм автосамоскидами ЗІЛ-ММЗ-585 на середню відстань 14,3км

Щ=318 8 0,06 0,9 1,25 1,01 1,7=294т

м

294

24

12,2

За розр.

2

Розрівнювання щебеню фр. 40…70мм

щебенеукладальником ДС-54

1,60 – 1000

8 – х

х = 5000

S = 318 · 8 = 2544м2

м2

2544

5000

0,5

27-49-1 ш.р. 212-1801

3

Ущільнення шару котком ДУ-11А за 10 проходів по одному сліду

2,36 – 1000

8 – х

х = 3389

м2

2544

3389

0,8

27-49-1 ш.р. 212-0906

4

Укочення шару щебеню важким котком ДУ-9А масою 13 тонн за 10 проходів по одному сліду.

1124-1000

8-х

х=712

2544

712

3,6

. ш.р

212-0907

5

Транспортування бітуму авто гудронатором ДС-40 на відстань 14,3км з розворотом всього

10-1000

х-2544

Б=25,44

1розлив70%

2розлив 30%

П=

т

1,78

14,8

0,12

За розр

6

Транспортування щебеню фракції 20 40 автомобілями самоскидами ЗІЛ-ММЗ-585 на відстань 14,3 км з розрахунком

1,1-1000

47,6

41,3

1,15

За розр

7

Планування і розрівнювання щебеню щебенеукладальником ДС-54

м2

2544

5000

0,5

212-1801

8

Ущільнення щебеню котком ДУ-11А за 10 проходів по одному сліду.

т

2544

3389

0,8

шр

212-0906

9

Укочення щебеню важким котком ДУ- 9А за 10 проходів по одному сліду

м

2544

712

3,6

ш.р.

212-0907

10

Транспортування бітуму автогрейдером ДС-40 на відстань 14,3 км для 2 розливу.

т

0,76

14,8

0,05

За розр

11

Транспортування щебеню фр 5 10 автосамоскидами ЗІЛ-ММЗ-585 на відстань 14,3 км з розрахунку

1,1-1000

т

47,6

41,3

1,15

За розр.

12

Розрівнювання щеденю щебенеукладальником ДС- 54

м

2544

5000

0,5

шр

212-1801

13

Ущільнення щебеню котком ДУ-11А

м

2544

3389

0,8

шр

212-0906

14

Ущільнення шару важким котком.

м

2544

721

3,6

шр

212-0907

Склад машинобудівельного загону

№ п/п.

Назва машин і їх марки

Кількість машин

Коеф. Зав.

Розряд машин

Кількість робітників

1

Автосамоскид ЗІЛ-ММЗ-585

15

0,97

ІІІ

15

2

Щебенеукладальник ДС-54

2

0,75

6

2

3

Коток ДУ-9А

11

0,98

6

11

4

Автогудронатор ДС-40

1

0,17

5

1

5

Коток ДУ—11А

3

0,8

6

3

6

Дорожній робітник

2

2


4.6 Технологічна послідовність улаштування покриття з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші, h = 5см

№ п/п.

Найменування технологічної операції і машин

Одиниці вимірювання

Об‘єм робіт

Продуктивність машин

Кількість маш/зм.

Посилання на норми

1

2

3

4

5

6

7

1

Транспортування а/б суміші автосамоскидами ЗІЛ-ММЗ-585 на відстань 14,3км

АБС = 369,9

т

369,9

23,7

15,6

За проектом.

2

Укладання асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником

ДС-181

S = 318 · 8 = 2544м2

4,4 – 1000 м2

8 – х

х = 1818

м2

2544

1818

1,4

27-53-8

ш.р.

212-2000

3

Ущільнення асфальтобетонної суміші котком ДУ—63-1 за 10 проходів по одному сліду

5,45 – 1000

8 – х

х = 1468

м2

2544

1468

1,7

шр

212-0906

4

Ущільнення а/б суміші котком ДУ-84 за 10 проходів по одному сліду

15,86 – 1000

8 – х

х = 504

м2

2544

504

5,04

шр

212-0907


Склад машинобудівельного загону

№ п/п.

Назва машин і їх марки

Кількість машин

Коеф. Зав.

Розряд машин

Кількість робітників

1

Автосамоскид ЗІЛ-ММЗ-585

16

0,98

ІІІ

16

2

Коток ДУ-63-1А

2

0,9

6

2

3

Коток ДУ-84А

6

0,84

6

6

4

Асфальтоукладальник ДС-181

2

0,7

6

2

5

Дорожні робітники

ІІІ

2

6

Дорожні робітники

ІІ

2


5. Укріплювальні та опоряджувальні роботи

5.1 Укріплення земляного полотна і русел водотоків

Завданням передбачено провести укріпляювальні роботи в об‘ємі:

- засівом трав – 9600м2

- бетонними плитами h = 8см при площі плити до 0,25 м2 - 2200 м2

- одиночне мощення h = 0,15 на соломі 3500м2

На зміну потрібен склад загону:

- Екскаватор ємністю 0,8м2 - 1шт

- Автомобіль-самоскид ЗІЛ-ММЗ-585 - 1шт

- Автомобіль ЗІЛ – 130 - 1шт

- Робітники на механізмах - 3чол

- Робітники будівельники -16осіб

5.2 Обгородження та обстановка дороги

Завданням передбачено:

- Встановлення залізобетонних тумб - 750шт

- Встановлення залізобетонних парапетів – 640п.м.

- Встановлення залізобетонних парапетів на підходах до мостів і шляхопроводів – 530п.м.

В загін також включаємо механізми для кінцевого планування земляного полотна і ліквідації тимчасових з‘їздів.


6. Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

6.1 Техніка безпеки на земляних роботах

При спорудженні земляного полотна використовують такі машини: бульдозер, автогрейдер, котки, тому багато питань з техніки безпеки підпорядковуються єдиним правилам. До самостійного управління допускаються люди не молодші 18років, які мають посвідчення на право керування машиною. Не дозволяється сідати в машину, яка рухається, ставати на рему відвала, знаходитися між причіпною і основною машинами при працюючому двигуні.

Рухатися по похилій місцевості і працювати в темний час доби без освітлення не дозволяється. При роботі двох або більше машин, або причіпних машин, які рухаються одна за одною, відстань між ними повинна бути не менше 5м. Піднімати важкі частини бульдозера необхідно лише справними кранами, домкратами. Під час випадкових зупинок бульдозера необхідно опускати відвал на землю для розвантаження канатів, щоб запобігти розриву.

При переміщенні грунту на підйом треба слідкувати за тим, щоб відвал бульдозера не врізався в грунт. Забороняється переміщувати грунт на підйом чи уклін, більше 300 , не розробляти глиняні грунти, в дощову погоду.

При розвороті грейдера чи повороті, рух повинен здійснюватися на мінімальних швидкостях.

6.2 Техніка безпеки на будівництві дорожнього одягу

До початку робіт ділянка, де будуть проводитися роботи, повинні бути огородження. Рух автомобілів переключається на попередньо підготовлений об‘їзд.

Розробляються і доводять до водіїв транспортних засобів і дорожніх машин схему входу в робітничу зону і виходу автомобілів з зони, які підвозять будівельні матеріали. Така схема повинна забезпечувати безпеку людей, зайнятих на будівництві основи і покриття. При розвантаженні автомобілів-самоскидів не можні підходити до них, а якщо необхідно підійти, то лише дочекавшись повної зупинки.

Заборонено піднімання розподілю вальної труби автогудронатора після розливу в‘яжучого до переключення на циркуляцію.

При розливі бітуму забороняється підходити ближче 10м до розподілю вальних труб автогудронатора.

При одночасній роботі двох або декількох котків, які йдуть один за одним, відстань між ними повинна бути не менше 10м. При зміні руху самохідних котків необхідно подавати звуковий сигнал.

В темну пору доби, ділянка, де проводяться роботи повинна бути добре освітлена. Машини повинні мати переднє і заднє сигнальне світло. Самохідні котки повинні обов‘язково мати звуковий сигнал.

6.3 Техніка безпеки на будівництві штучних споруд

Вантажно-розвантажувальні роботи проводять під керівництвом відповідальних осіб, закріплених за цією роботою. Робочі всіх спеціальностей які назначаються на виконання робіт на висоті (монтажники, такелажники, слюсарі, електрозварювальники) повинні бути забезпечені перевіреними і випробуваними запобіжними поясами.

Перед роботою всі запобіжні пояса перевіряються майстром.

Монтаж збірних елементів повинен проводитися в порядку, який зазначений в проекті виконання робіт.

Піднімання конструкцій і їх елементів, повинно супроводжуватися звуковою сигналізацією.

При спусканні елемента, заборонено поправляти і повертати його руками. Вище – виконується при допомозі відтяжок. Горизонтальне переміщення елементів відтяжки заборонено.

При підйомі елементів конструкцій, їх переміщення в горизонтальному напрямку проводиться на висоті не менше 0,5м над іншими предметами.

Збір і підйом конструкцій більше 6м і вагою більше 3м повинні проводитися з особливою обережністю. Їх переміщення і встановлення дозволяється тільки під час безпосереднього керівництва майстра або виконавця робіт.

Ділянки, які небезпечні для руху людей під час монтажу, повинні огороджуватись.

6.4 Охорона навколишнього середовища

Автомобільні дороги прокладаються з мінімальними порушенням. Для цього стараються не будувати земляне полотно з цінного гумусового грунту.

При будівництва покриття ведуть нагляд за тим, щоб органічні в‘яжучі не попадали на рослинний шар і родючий грунт, тому що це шкідливо впливає на корінну систему. Коли будівництво завершено зайву частину смуги планують і розрівнюють поверхню, а також насувають рослинний грунт. Лишній грунт вивозять на поля, що розташовані поблизу. В’яжуче розподіляти в суху погоду коли нема сильного вітру. Потрібно слідкувати, щоб в’яжучі, паливо мастильні речовини не потрапляли на рослини, родючий грунт, сади.

Частіше машини тримають в спеціально відведених для цього місцях. Тому що масла і паливні речовини, що стікають з автомобілів забруднюють поверхні землі, а це негативно впливає на корінну систему дерев і рослин.

Похожие работы

 • Расчет колес конического редуктора

  Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет кафедра ДМ і ПТМ Розрахунково-графічне завдання № 2 «Розрахунок клинопасової передачі»

 • Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

  Міністерство транспорту України Київський університет економіки і технологій транспорту Кафедра: “Економіка підприємств транспорту”

 • Розрахунок фінансових показників та економічної ефективності перевезень

  МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ ГОРЛІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУРСОВА РОБОТА ОПП.КР. 01.0.00.00.ПЗ

 • Реконструкція ділянки залізниці

  Реконструкція поздовжнього профілю ділянки залізниці. Аналіз технічного оснащення і стану земляного полотна, штучних споруд та будови колії. Розрахунок відміток головки рейки. Нанесення проектної лінії з урахуванням вимог будівельних норм і правил.

 • Автомобільний транспорт України

  Державний департамент автомобільного транспорту України та законодавче нормування управління транспортом. Загальновживані терміни щодо автотранспортних перевезень. Класифікація шляхів та пункти пропуску через державний кордон. Підготовка до Євро-2012.

 • Планування у транспортному комплексі України

  Транспорт як одна з найважливіших галузей суспільного виробництва. Основні показники роботи транспортної системи України. Державне управління в галузі транспорту, планування і оптимізація його роботи. Модель планування вантажних залізничних перевезень.

 • Організація роботи автостанції

  Призначення, загальне положеня автостанція №1. Організація перевезень пасажирів на міжміських маршрутах. Контроль за дотриманням заходів по забезпеченню безпеки руху транспорту і пішоходів на території автостанції та надання різних послуг пасажирам.

 • Проектування реконструкції залізниць

  Міністерство транспорту та зв‘язку України Державний економіко-технологічний університет транспорту Кафедра: «Реконструкція та експлуатація залізниць і споруд»

 • Кількісні показники вагонопотоків залізниці та її дирекцій з перевезень

  Визначення розмірів ввезення навантажених вагонів. Правила їх розподілу по станціях залізниці. Розрахунок балансу порожніх вагонів по стикових пунктах залізниці. Визначення розмірів руху поїздів по ділянках і потрібної кількості резервних локомотивів.

 • Організація руху видів транспорту

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Факультет Менеджменту Кафедра транспортних систем і логістики